Gemeente wil met bewoners in gesprek over afval scheiden

Nieuws

AMERSFOORT - De gemeenteraad heeft tijdens De Ronde gesproken over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders voor een nieuwe manier van afval inzamelen. Het voorstel was om één variant te laten uitwerken. Daar bleek in de raad niet voldoende steun voor te zijn. Het college heeft het vervolg besproken. De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met de stad over afval scheiden.

Onderwerp van de gesprekken is hoe Amersfoorters omgaan met hun afval en wat ze belangrijk vinden bij het scheiden van afval en grondstoffen. Ook gaat de gemeente bewoners intensiever informeren over het belang van afval scheiden en hen voorzien van praktische informatie en tips. De gemeente betrekt daar ook andere partijen bij, zoals ROVA en bewonersorganisaties als Platform Amersfoort Duurzaam. De praktijkervaringen met een andere manier van afval scheiden in Nieuwland, de binnenstad en andere steden en verwachte innovatie worden nog verder in kaart gebracht. Tot slot worden initiatieven van bewoners rond afvalpreventie gestimuleerd en gefaciliteerd.

Aandachtspunten raad

De uitkomsten worden gebruikt voor een nieuw voorstel voor afvalinzameling, waarover het nieuwe college en de nieuwe raad zich later dit jaar kunnen buigen. Daarin worden de aandachtspunten en vragen van de raadsleden meegenomen. Zij hebben onder andere gevraagd om de dialoog met de stad aan te gaan en te investeren in voorlichting.

Stap voor stap

De gemeente sprak eerder de ambitie uit om naar 70 procent afvalscheiding in 2020 te gaan. Nu ligt het percentage gescheiden afval nog op 53 procent. Het is nodig om stappen te zetten om dit doel te kunnen halen. Daarnaast zullen de kosten van de afvalverwerking waarschijnlijk vanaf 2019 stijgen, vanwege een nieuw verwerkingstarief. Het is volgens de gemeente noodzakelijk om hier vroegtijdig op in te spelen, omdat een eventuele aanpassing van de manier van afval inzamelen in stappen moet worden ingevoerd.

advertentie