G1000: 'De burgers zijn aan zet'

Nieuws

AMERSFOORT - Op de zaterdag na de gemeenteraadsverkiezingen (22 maart), vindt de G1000 Amersfoort plaats. Maximaal duizend Amersfoorters komen bij elkaar om een dag met elkaar te praten en na te denken over de zaken die belangrijk zijn voor de stad in de komende vier jaar. Er is maar één plek waar deze bijeenkomst bijeenkomst plaats kan vinden: in de Rijtuigenloods achter Station Amersfoort.

Met de G1000 Amersfoort zoeken de initiatiefnemers naar een andere vorm van democratie. Harm van Dijk en Nicole Estejé: ,,Gemeenten doen al heel lang hun best om burgers bij het beleid te betrekken. Wij willen het met de G1000 anders doen: wij betrekken de gemeente en de werkgevers bij wat wij als inwoners belangrijk vinden."

Naast inwoners (600) zitten dan ook mensen van de overheid (100), kunstenaars (100) en werkgevers (100) aan één van de honderd tafels. De organisatie heeft ervaring met het houden van een dialoog in grote groepen. Honderd tafelheren en tafeldames zitten ieder met negen medeburgers aan één tafel om een voorstel voor de stad uit te werken.

Belgisch idee

Het idee voor de G1000 Amersfoort komt uit België waar op 11 november 2011 een landelijke bijeenkomst georganiseerd werd voor duizend Belgen. Nicole en Harm hebben geleerd van de Belgische ervaringen en de dag uitgebreid met een burgerraad. Nicole Esteje: ,,Aan het eind van de dag stemt de Burgerraad van zeshonderd gelote burgers over de honderd voorstellen die tijdens de G1000 zijn uitgewerkt."

Amersfoort is de eerste gemeente waar zo'n Burgerraad plaats vindt. Het is daarmee een bijzonder experiment met lokale democratie. De nadruk ligt op het naar elkaar luisteren. Nicole Estejé: ,,De G1000 is op zoek naar wat ons bindt en hoe we daar als gemeenschap samen vorm aan kunnen geven."

Aanmelden

Inmiddels hebben al tal van bedrijven, instellingen en inwoners van Amersfoort zich aangesloten bij de organisatie. Het wordt een dag 'Van, voor en door Amersfoorters'. Iedereen die bij wil dragen aan de organisatie van de dag kan zich aanmelden op de website www.g1000amersfoort.nl

Deelnemen kan niet zomaar: om alle burgers een gelijke kans te geven wordt er geloot. Er zijn twee rondes. In de eerste ronde worden tienduizend inwoners geloot uit het bestand van de gemeente. Zij ontvangen in februari een uitnodiging om zich aan te melden. Bij meer dan zeshonderd aanmeldingen volgt er een tweede loting. Alle aanmelders ontvangen tijdig bericht of ze zijn ingeloot of niet.

De andere deelnemers aan de G1000: werkgevers, overheid en kunstenaars kunnen zichzelf aanmelden, totdat er aan elke tafel iemand van hen zit. Bij te veel aanmeldingen wordt in deze groepen ook geloot.

Resultaten

Wat er met de resultaten van G1000 gebeurt, beslissen de deelnemers aan het einde van de dag zelf. ,,De tijd is voorbij dat we achterover konden leunen en afwachten wat de gemeente ging doen. De burgers zijn aan zet. Dat is mooi, maar het vraagt ook initiatief en daadkracht van ons als inwoners", aldus Harm van Dijk.

Wie meer wil weten kan terecht bij: www.G1000Amersfoort.nl of Facebook: G1000Amersfoort.

advertentie