VEBA en OBA onderzoeken winkelstructuur Amersfoort

20 december 2013 om 00:00 Nieuws

AMERSFOORT - De Vereniging Eigenaren Binnenstad Amersfoort (VEBA) en vereniging Ondernemers Binnenstad Amersfoort (OBA) hebben het adviesburo Kardol de opdracht gegeven een inhoudelijke reactie te maken op de gemeentelijke concept-nota Detailhandel 2014. De nota zal vanuit een sterke visie en realistische marktomstandigheden richtinggevend moeten zijn.

Kiezen voor de toekomst

De richting waarin de vereni9gingen denken kan volgens henzelf het beste worden weergegeven met het thema 'Amersfoort winkelverbeterplan: Kiezen voor de toekomst!'. Voor een kansrijke ontwikkeling van detailhandel is volgens hen een heldere visie op de ontwikkeling van detailhandel in bepaalde gebieden noodzakelijk. Dit vraagt een gebiedsgerichte aanpak waaruit blijkt welke onderscheidende vormen van detailhandel op welke plek passend zijn. Om een sterke centrumfunctie te realiseren is een duidelijke relatie tussen wat de nota noemt - perifere vestigingen - en de binnenstad essentieel. Medio januari wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraadsleden over de resultaten van dit onderzoek en de visie van de VEBA en OBA.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie