Het kompas voor balans in het leven

Nieuws

AMERSFOORT - Gezondheid is een groot goed. Des te opmerkelijker is dat 20 procent van de Nederlanders tobt met langdurige bewegingsklachten, chronische vermoeidheid en pijn, gecombineerd met psychosociale problemen. Wanneer de eerstelijnszorg geen antwoord meer heeft op de klacht, kan een doorwrocht multidisciplinair behandelplan van Medinello soelaas bieden.

Medinello is een eigentijds en zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische revalidatie. In dit centrum krijgt een complexe zorgvraag volop aandacht. De cliënt profiteert namelijk van kennis- en krachtenbundeling van psychologen, fysiotherapeuten, manueel therapeuten en ergotherapeuten onder leiding van de revalidatiearts. Een multidisciplinaire instelling dus die alles in het werk stelt om in overleg met de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts de doelstellingen van haar cliënten te realiseren. „Veel mensen negeren langdurige chronische klachten en gaan maar door, wat tot psychische of lichamelijke overbelasting leidt", weet Lilian Pfennings die binnen Medinello werkzaam is als psycholoog. ,,Kortom, de grenzen zijn overschreden met vermoeidheidsklachten, onbegrepen gevoel of een teruggetrokken leven als naar gevolg."

Dit behandelcentrum beroept zich op een innovatieve aanpak die in de dagelijkse praktijk ruimschoots wordt bewezen. „De cliënt komt hier pas na de verwijzing van de eerstelijnszorg, waarna een intakegesprek volgt", aldus ergotherapeut Helga Bollen. „Zo kunnen we op basis van de klachten en de duur ervan inschatten of de cliënt hier op de juiste plek is. Daarna volgt een reeks van opeenvolgende afspraken met ons multidisciplinair team die in overleg met de cliënt en bij voorkeur in een week worden ingepland. Op basis daarvan kunnen we een helder behandelplan formuleren dat we vervolgens doorgeven aan de huisarts, bedrijfsarts, fysiotherapeut en de werkgever waar de cliënt werkzaam is, mits de cliënt hiermee instemt. De behandeling wordt gestart na een minimale wachttijd en bedraagt gemiddeld zestien weken. In die periode zijn we in staat om dankzij een juiste taakverdeling en bewezen professionaliteit en apparatuur de fysiologische en psychosociale onbalans van de cliënt op een duurzame manier weer in balans te krijgen."

De gedragsverandering leidt tot een zogenoemd kompas waarmee de cliënt de complexiteit van de maatschappij weer kan weerstaan. „Na de behandeling die door de cliënt als een soort eyeopener wordt ervaren, volgt nog een vervolggesprek om terugval te voorkomen", zegt Pfennings. De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het revalidatieprogramma ingezet worden. Indien voldaan is aan de criteria, wordt het programma volledig vergoed vanuit uw zorgverzekering, met uitzondering van het wettelijk eigen risico.

Medinello

Softwareweg 7

3821 BN Amersfoort

033 763 04 07

info@medinello.nl

www.medinello.nl

advertentie