‘Alles wat hier gebeurt, is onderwijs’

Nieuws

De onderwijsformule van het leerhotel slaat aan. ,,Ons onderwijs wordt als zeer innovatief beoordeeld’’, weet Van Wede. ,,We doen alles als een normaal bedrijf. We hebben maar één doel en dat is leerlingen zo goed mogelijk opleiden.’’ Er zitten zo’n 600 leerlingen op de hotelschool. Dit jaar zijn er weer 200 eerstejaars. Leerlingen besteden ruim een derde van hun tijd (35 procent) aan theorie. Daarnaast vindt een belangrijk deel van de praktijkvorming (30 procent) plaats in het leerhotel. ,,Het praktijkonderdeel wordt hier zo echt mogelijk aangeboden. Het onderwijs is veranderd. Je hebt authentieke situaties nodig. Echte gasten motiveren jongelui. Wij denken aan de ‘leeropbrengst’ voor de jongeren die hier een vak aan het leren zijn. We hoeven niet zonodig een hotel te exploiteren. Waar het kan, willen we samenwerking zoeken met het bedrijfsleven’’, stelt Van Wede.

AMERSFOORT - Leerhotel Het Klooster aan de Daam Fockemalaan 10 werkt volgens een uniek onderwijsconcept. Onder begeleiding van leermeesters en instructeurs leren de leerlingen het vak in een eigen hotel met 21 kamers en een restaurant. ,,Als onderwijsinstelling hebben we dit nodig om goed onderwijs aan te bieden’’, zegt manager leerwegen Bert van Wede van ROC ASA. De afdeling Amersfoort van de Koninklijke Nederlandse Horecabond (KHN) vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. door John Spijkerman

Het derde deel van de opleiding (35 procent) bestaat uit het volgen van stages, ook bij de Amersfoortse horeca.

In november 2005 is tussen ROC ASA en de Amersfoortse horeca een convenant getekend over het leerhotel. Daarin werden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het aantal hotelkamers. Ook werd afgesproken dat het leerhotel geen reclame/commercials zou maken. Voor de eigen activiteiten mag ROC ASA alleen het eigen onderwijsnetwerk gebruiken. ,,Activiteiten moeten een relatie hebben met ROC ASA. Dat kan een leerrelatie zijn, een onderwijskundige relatie of een leveranciersrelatie’’, vertelt Van Wede. Over de precieze interpretatie van de afspraken verschillen de meningen. ,,Er is gedoe gekomen, zeker na de voorzitterswisseling bij de afdeling Amersfoort van de Koninklijke Nederlandse Horecabond (KNH)’’, meent Van Wede. Als voorzitter van de afdeling Amersfoort werd Rolf van As in maart 2008 opgevolgd door Vincent Thomassen. ,,Met Rolf van As hadden we regelmatig overleg. Als er problemen waren, belden we elkaar en losten het op.’’ Met Thomassen ligt het anders. ,,Hij vindt het leerhotel veel te mooi voor de leerlingen en vindt dat ze geen gasten nodig hebben, omdat leerlingen ook op elkaar kunnen oefenen.’’

De KNH heeft het over ‘oneerlijke concurrentie’ van het leerhotel. Er zouden feesten en partijen worden gehouden die eigenlijk in een gewoon partycentrum moeten plaatsvinden. Ook zijn er whiskyproeverijen gehouden. Bovendien zou het leerhotel goedkoper kunnen werken omdat leerlingen geen salaris krijgen en er een ander fiscaal regime geldt. Ten slotte zouden onderwijsgelden gebruikt worden om een hotel te runnen. De KNH heeft zelfs het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) ingeschakeld om de activiteiten van het leerhotel te beperken.

Volgens de gemeente passen de activiteiten in het leerhotel bij de onderwijsbestemming die het terrein heeft om praktijkonderwijs te geven aan de leerlingen van ROC ASA. Er hoeven daarom geen beperkende voorschriften aan de drank- en horecavergunning worden verbonden. De gemeente vindt ook niet dat er sprake is van oneerlijke concurrentie tussen het leerhotel en gewone horecaondernemingen, onder meer omdat het leerhotel marktconforme prijzen gebruikt.

Het conflict met het leerhotel leeft bij vijf tot tien ondernemers van de afdeling Amersfoort van de KNH, denkt Van Wede. ,,Het is geen zaak tussen ons en de horeca, maar tussen de horeca en de gemeente Amersfoort,’’ stelt hij. ,,Wij zijn de derde belanghebbende. We denken dat we het keurig georganiseerd hebben.’’ Het leerhotel is zelf ook lid van de Koninklijke Nederlandse Horecabond. Volgens Van Wede is er binnen de Horecabond nooit over het leerhotel gesproken. ,,De mening van de KNH weerspiegelt niet de mening van een redelijk groot aantal ondernemers in Amersfoort. Als ik me moet druk maken over de concurrentie van het leerhotel, zegt dat veel over mij als ondernemer’’, vindt Van Wede. ,,Als wij hier een driegangenmenu aanbieden voor 7,50 euro heb je een punt,’’ stelt hij. ,,Maar het leerhotel gebruikt marktconforme prijzen. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Als het hier vol is, sturen we door naar de collega’s. We hebben wel tussen de 100.000 en 150.000 euro bij collega’s weggezet.’’ En als blijkt dat het leerhotel een offerte heeft uitgebracht voor een activiteit, waar ook een reguliere Amersfoortse horeca-gelegenheid een offerte heeft lopen, ‘stapt het Leerhotel eruit’, vertelt Van Wede.

De eerste twee jaar draaide het Leerhotel rode cijfers. Inmiddels draait het leerhotel quitte. Waar bij een normaal horecabedrijf het personeel goed is voor 20 tot 20 procent van de kosten, ligt dat aandeel bij het leerhotel tussen de 60 en 70 procent. ,,Er gaat geen euro publiek geld in een private activiteit. En er zijn afspraken gemaakt met de fiscus. We zijn BTW-plichtig.’’

advertentie