‘Voer verkeersmaatregelen binnenstad uit’

Nieuws

De verkeersmaatregelen werden in 2006/2007 uitvoerig besproken met burgers en met de werkgroep verkeer binnenstad Amersfoort. Binnenstadbewoners vroegen aandacht voor de hinder en onveiligheid als gevolg van verkeer en parkeren. B. en w. wilden een aantal maatregelen doorvoeren. Zo zou er een proefplateau worden aangebracht, vooruitlopend op de aanleg van twaalf verkeersplateaus. Ook zou de rijrichtingen in de Coninckstraat, St. Annastraat en Pothstraat worden omgekeerd en de Kleine Sint Jansstraat worden afgesloten voor autoverkeer. Ten slotte zouden er twee parkeerplaatsen worden aangelegd in de Sint Andriesstraat en twee parkeerplaatsen in Achter de Kamp, ter vervanging van de vijf parkeerplaatsen in de Kleine Sint Jansstraat. Van alle aangekondigde maatregelen is alleen de laatste maatregel doorgevoerd.

BINNENSTAD - Van een groot aantal aangekondigde maatregelen om de verkeersveiligheid in de binnenstad te verbeteren, is bijna niets terecht gekomen, stelt de PvdA. De partij wil dat er alsnog een proefplateau wordt aangelegd om trillingshinder en -schade aan oude panden uit te sluiten. Als dit onderzoek tot een positief resultaat leidt, moeten er volgens de sociaal-democraten alsnog op twaalf plekken in de binnenstad plateaus worden aangelegd.

door John Spijkerman

De PvdA vraagt zich af waarom de maatregelen niet zijn uitgevoerd en wanneer b. en w. dat willen gaan doen. Volgens de partij zou er nog minstens 350.000 euro over moeten zijn om die maatregelen uit voeren. De PvdA wil dat de projecten alsnog worden uitgevoerd. Er moet zo spoedig mogelijk een proefplateau in de binnenstad worden aangelegd om trillingshinder en -schade aan oude panden uit te sluiten. Bij een positieve uitslag van dit onderzoek moeten de plateaus ook elders worden aangelegd.

advertentie