Kerkdiensten

Nieuws

Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. I.v.m. vakantie tot en met 18 augustus geen diensten.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 11.00 uur: Sint Ansfridusparochie; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: past. M.J. Burger, dienst van Schrift en Tafel.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. H. Biesma.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. H. Biesma.

Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz, m.m.v. fam. Kalkman.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: past. J. de Froe, Eucharistieviering.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. G. Hofstra, dienst van Woord en Tafel.

Protestantse Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. M.C. van Pelt, Rotterdam; 18.30 uur: dr. A. Markus, Utrecht.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Wisgerhof.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. de Klerk, Utrecht; dienst van Schrift en Tafel.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. W. Markus, Bergschenhoek.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, doopdienst.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. J.J. van Tigchelaar, Putten; 18.30 uur: kand. K.S.M. Gerling, Putten.

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. J.H.D. de Zwart, m.m.v. cantorij.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: drs. A. van Klinken.

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. J.L. van der Eijk.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: zie Opstandingskerk.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: drs. J. Lotterman, Utrecht.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: dienst.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: ds. R. Smit.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.

Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: prof. dr. K. Zwanenpol.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, PKN.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 19.00 uur: leesdienst.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. R.Th. de Boer, Leusden; 19.00 uur: leesdienst in Martuskerk.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg; 17.00 uur: dhr. J. Harmanny.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. in St. Josephparochie Hooglanderveen: 8.45 uur: ds. P. Schelling, em.; 16.30 uur: ds. J.B. Wilmink.

Amersfoort-De Horsten en Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.00 uur: ds. W. Scherff, Spakenburg; 17.00 uur: ds. R.W.J. Soeters.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: leesdienst; 17.00 uur: ds. G.H. Hutten, Arnhem.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. G.H. Hutten; 17.00 uur: dienst.

Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: D. Heek.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor J. van Pampus, m.m.v. Soli Deo Gloria.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. dameskoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Viering.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. cantorij; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en diaken F. Sieraal, m.m.v.open cantorij; elke 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, A. van Boven, m.m.v. koor Tussendoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Herenkoor; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, met volkszang.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. J.M. Smelik, H.A.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: gez. dienst in Noord; 17.00 uur: gez. dienst in Ichthuskerk.

Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. M. Oppenhuizen, Apeldoorn.

Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dhr. A. de Jong, Schoorl.

ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’. www.dedeuramersfoort.nl

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.

Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor mevrouw M. Hogetoorn.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo.10.00 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.

Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. A. Boldewijn (jr.); www.egdeark.nl

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. P.A. Smit, Zaandam, lofprijzing. www.vegamersfoort.nl

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond. www.vvg-amersfoort.nl.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl

Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdomministries.org

Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie. Voor meer informatie en contact: http://voamersfoort.blogspot.com/

advertentie