Kerinam

Nieuws

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 30 juni: ds. A. van Haarlem.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.00 uur: NGK Amersfoort-Zuid; 11.30 uur: Vrije Evangelische; 17.00 uur: GKV Westerkerk.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.

Birkhoven, Birkstraat 100: zo. 10.00 uur: mevr. A. van Bunnik.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: Woord- en Communieviering, past. K. Adrichem.

Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. L. van Nieuwpoort.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, Woorddienst.

Protestantse Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: ds. W. v.d. Hul.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. J. Overeem, Boskoop; 17.00 Zangdienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 en 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, dienst van Schrift en Tafel.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. zie Open Hof.

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Eschbach.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. C. van Andel, Amsterdam.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg; 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg, jeugddienst.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. J. v.d. Eijk.

Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, A. Sprotte, m.m.v. cantorij, Brandhoutcafé; 13.30 uur: Doopviering. R. Vonhögen en A. Sprotte.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering. Voorg. pastor Th. Deinum en p.w. M. van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: Leesdienst; 19.00 uur: ds. A. Buursema.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden; 17.00 uur: Dienst.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. J. Smit; 16.30 uur: ds. A.P. Feijen, Barneveld.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo.10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. M.J.C. Blok.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 15.00 uur: stud. Z. van Hijum, Kampen.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.

Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. M.J.C. Blok, Utrecht.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, diaken A. van Boven, m.m.v. koor 4U.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: Woord- en Communieviering, J. van Pampus, m.m.v. Dameskoor.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor T. Nguyen, m.m.v. koor Koh-I-Noor, er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Viering van Woord en Gebed, J. van Pampus, m.m.v. cantorij, er is kinderwoorddienst; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor Tuan, m.m.v. klassiek koor; elke 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, R. Vonhögen.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Veen Vocals; zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. kinderkoor en gemengd koor.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Viering; amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. W. Dijksterhuis, Barneveld.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. L.A. van Baardewijk, Loosdrecht; 17.00 uur: ds. D. Timmerman, Breukelen.

Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. H. de Bruijne, Utrecht.

Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.

ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’. www.dedeuramersfoort.nl

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.

Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00-17.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Marten Busstra. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.

Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: zr. Veridiana Koeiman; www.egdeark.nl

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. G. Doekes-van Slooten, Zwolle; www.vegamersfoort.nl

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond. www.vvg-amersfoort.nl.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl

Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdomministries.org

Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie. Voor meer informatie en contact: http://voamersfoort.blogspot.com/

advertentie