PvdA bang voor sociaal gezicht stad

Nieuws

AMERSFOORT - PvdA-voorman Rob van Muilekom is bang voor het sociale gezicht van de stad, nu er een nieuwe college gevormd lijkt te worden waar in de PvdA geen zitting heeft. ,,Wij zijn ook voor economie en werkgelegenheid, maar ik mis het opkomen voor bepaalde sociale groepen zoals mensen met alleen een lage uitkering en alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen.’’

De PvdA wilde wel deel uitmaken van het nieuwe college, vertelt Van Muilekom. ,,Als tweede partij wilden we wel degelijk in de coalitie. Tegen Winsemius hebben we aangegeven dat we een regenboogcoalitie wilden met D66 erbij.’’ Samenwerking met de BPA vond Van Muilekom na de verkiezingen niet geloofwaardig. Wel zegt hij voor de toekomst af te willen van de ‘zuurderigheid’ tussen BPA en PvdA. Informateur Winsemius gaf er de voorkeur aan en coalitie van BPA, VVD, D66, GroenLinks en CDA te onderzoeken. Wat Van Muilekom al miste in het eerdere coalitieakkoord tussen BPA, VVD, D66 en GroenLinks was hoe Amersfoort een sociale solidaire stad kan blijven. Hij is bang dat de rekening voor een onbebouwd Beekdal ergens anders wordt neergelegd. ,,Je moet verschillende scenario’s laten uitwerken’’, vindt hij. ,,En duidelijk maken wat je er voor moet laten elders in de stad. Ook wij willen een zo groen mogelijk Beekdal, maar we kunnen die 18 miljoen euro niet zo maar wegpoetsen. En als de OZB ook niet mag worden verhoogd, moet het geld wel ergens anders worden gevonden. Daar maken we ons zorgen over.’’

advertentie