Bemiddelaars bij burenoverlast

Nieuws

De buurtbemiddeling in Amersfoort bestaat tien jaar en wordt uitgevoerd door SWA. ,,Wij werken samen met woningbouwcorporaties, politie en de gemeente’’, vertelt Ten Brummelaar. De SWA krijgt meldingen via deze instanties. ,,Maar mensen kunnen zich ook rechtstreeks bij ons melden. In burenconflicten ervaren mensen vaak overlast van anderen. Dat gaat ten koste van het woongenot.’’ In de praktijk liggen er vaak andere zaken achter het conflict. ,,Vaak is er ook geen communicatie meer. Mensen zijn alleen maar kwaad op elkaar.’’ Veelvoorkomende conflicten gaan over geluidsoverlast, spelende kinderen, erfafscheidingen of parkeren in de wijk.

Inloopspreekuur voor mensen met burenconflicten AMERSFOORT - Mensen die een conflict hebben met hun buren, kunnen een beroep op buurtbemiddeling. Vorig jaar zijn er 135 aanmeldingen geweest. ,,Van die gevallen losten we 45 procent op’’, vertelt projectleider Gerrie ten Brummelaar. Elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur houdt zij een inloopspreekuur bij de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) aan de Drentsestraat 14. Mensen kunnen daar zonder afspraak binnenwandelen.

door John Spijkerman

Alle 26 buurtbemiddelaars zijn vrijwilliger. ,,Buurtbemiddelaars zijn neutraal. Ze krijgen een opleiding. Ze gaan altijd met z’n tweeën naar de persoon die de klacht heeft ingediend. Vervolgens gaan ze naar de andere buur.’’ De bemiddelaars proberen daarna een gesprek te regelen met beide buren, bij voorkeur op een neutrale plek zoals een wijkcentrum. Bij bemiddelen gaat het erom dat mensen zélf met oplossingen komen en die zélf uitvoeren. De oplossingen die worden gevonden, worden vastgelegd in bemiddelingsovereenkomsten. Beide buren zetten daar hun handtekening onder en kunnen elkaar aanspreken op het naleven van de afspraken. De buurtbemiddelaars doen ook aan groepsbemiddeling. De bemiddelaars van SWA doen ook aan ‘coachingprocessen’. Buren die overlast ervaren, leren van hun coach hoe ze beter met die overlast kunnen omgaan. ,,Coaching kan ook leiden tot bemiddeling.’’ Sommige conflicten zijn relatief makkelijk op te lossen. Hoe eerder er wordt bemiddeld bij burenconflicten, hoe groter de kans is dat bemiddeling werkt, weet Ten Brummelaar. ,,Soms worden er eenvoudige afspraken gemaakt, zoals dat mensen elkaar groeten of dat er bijvoorbeeld wordt afgesproken hoe laat je piano speelt of wie het portiek schoonmaakt en op welke dagen.’’ Ten Brummelaar heeft het voorbeeld van een oud echtpaar dat last had van de Jack Russell van de jonge buren. Het beest zal overdag veel alleen thuis en maakte veel lawaai. Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden waarbij het oudere echtpaar het hondje ging uitlaten.

Sommige conflicten zijn niet op te lossen. Soms worden problemen pas ‘opgelost’ als mensen verhuizen. ,,Men wil soms niet met elkaar in gesprek. We hebben geen sancties om iemand te verplichten mee te werken. Maar in de praktijk komt het bijna nooit voor dat iemand de bemiddelaars niet wil binnenlaten.’’ Mensen die bemiddelaar willen worden, kunnen bellen, 033-4799930, of mailen: buurtbemiddeling@welzijnamersfoort.nl

advertentie