Evangelische basisschool in Amersfoort

Nieuws

AMERSFOORT - Het Ministerie van Onderwijs heeft ingestemd met de komst van een evangelische basisschool in Amersfoort. Daarmee komt de school in aanmerking voor een rijksvergoeding. De nieuwe school gaat de naam De Triangel dragen en wordt met ingang van 1 augustus 2010 gesticht.

De gemeente Amersfoort moet nog op zoek naar huisvesting voor de nieuwe school. Voorzitter Eddy Kolf van de Vereniging van Evangelische Scholen (VES), de initiatiefnemer voor de nieuwe school, verwacht dat er op korte termijn met de gemeente Amersfoort zal moeten worden onderhandeld over een geschikte locatie voor de school. ,,Wij hopen dat het uiteindelijk zal lukken om een geschikte locatie te bemachtigen. Feit is dat de kinderen die op tenminste 6 kilometer van de school wonen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Daardoor hebben ook deze kinderen die veraf wonen, de mogelijkheid om onze school te bezoeken.'' Vanaf eind januari zal de website: www.ves-amsterdam.nl operationeel zijn.

advertentie