Vathorst krijgt zijn eigen markt

Nieuws

VATHORST - De gemeente wil in het vierde kwartaal van 2010 starten met een markt in Vathorst. Onduidelijk is nog op welke weekdag en op welk tijdstip de markt wordt gehouden en hoe groot die gaat worden. Daarover wordt nog overlegd met de Centrale Vereniging Ambulante Detailhandel en met de ondernemersvereniging in Vathorst.

Al langere tijd wordt gepraat over een markt in Vathorst. Vanuit de politiek waren het met name VVD en BPA die aandrongen op een snelle opening van een markt in Vathorst. Het college van B en W vond het niet verantwoord om direct na de opening van het nieuwe winkelcentrum te beginnen met een warenmarkt in Vathorst. B en W vonden dat de markt geen bedreiging mocht zijn voor de winkels, maar dat markt en winkels elkaar moeten aanvullen. Eind 2009 zou opnieuw worden bekeken wanneer er kon worden gestart met de markt.

Aan de komst van de markt werden door B en W enkele criteria verbonden. Zo moesten er voldoende inwoners zijn in Vathorst, moesten de winkeliers voldoende tijd hebben om klanten te werven en te binden en moest er sprake zijn van synergie in het aanbod van een markt en de winkels. Volgens B en W wordt in 2010 aan deze criteria voldaan en kan er met de markt worden gestart. De verwachting is nu dat de eerste markt in Vathorst ergens in het vierde kwartaal van 2010 kan worden gehouden.

advertentie