‘Amersfoort wordt topsportstad’

Nieuws

In vergelijking met andere gemeenten heeft Amersfoort maar weinig topsporters, zo staat in het rapport ‘Topsport in Amersfoort’ dat is opgesteld door onder meer de SRO, de Amersfoortse business club Amersfoortse Hoogte, de VAB en de gemeente Amersfoort. Het aantal van 35 is de helft van het aantal topsporters in gemeenten als Tilburg en Nijmegen. De topsporters die Amersfoort heeft zijn bovendien vooral vertegenwoordigd in het zwemmen (AZ&PC) en het badminton (BCA). Ook heeft Amersfoort met het verdwijnen van het landelijke bekende tennistoernooi Dutch Open, geen topsportevenementen meer en de accommodaties zijn niet geschikt voor topsportwedstrijden. De initiatiefgroep pleit voor het oprichten van een Amersfoortse Stichting voor Topsport die de krachten rond de sporter en vereniging coördineert, zoals de sportbond, het bedrijfsleven, de onderwijsvoorzieningen, de gemeente en de medische sector. Om de topsportambities te verwezenlijken is in eerste instantie een ton per jaar nodig, oplopend tot 500.000 per jaar over vijf jaar.

Eensgezindheid troef tijdens het Sportcafé AMERSFOORT - Amersfoort moet een topsportstad worden. Dat voornemen wordt eensgezind ondersteund door de Amersfoortse sportverenigingen, het bedrijfsleven en de politiek, zo bleek maandagavond tijdens de discussie in het Sportcafé over het rapport dat de Initiatiefgroep Topsport Amersfoort heeft opgesteld.

door André van der Velde.

Alle betrokkenen roemden maandag het rapport als eerste stap richting een topsportbeleid. ,,Het begint met ambitie, als je die hebt en mensen gaan er achter staan, komt het helemaal goed”, hield Job van de Bovenkam van het projectbureau Amersfoort 750 de aanwezigen voor.

PvdA-raadslid Henk van Rooijen acht de tijd rijp voor een verbeterslag. ,,We zijn in Amersfoort niet gewend om veel geld uit te geven aan sport. Voor de volgende periode moeten we er een schepje bovenop doen.” JA-raadslid Pim van den Berg stelde vervolgens dat Amersfoort per inwoner veel te weinig aan sport uitgeeft en pleit ervoor dat bedrag te verhogen van 50 naar 75 euro.

Bestuurslid Mark Hoorn van de Marathon Amersfoort 750 wil de politici daaraan houden. ,,We moeten nu de politiek bij de strot pakken om die verhoging voor elkaar te krijgen. Alle verenigingen moet hun leden oproepen om naar de gemeenteraad te gaan als dit rapport wordt besproken.”

SRO-directeur Leo Steyn was na afloop onder de indruk van de eenduidigheid. ,,Dit moeten we nu vasthouden en er moet een vervolg komen. De SRO wil de faciliterende motor zijn om voor onder meer het sporttechnisch kader te zorgen dat de clubs willen. Verder willen we de lobby richting het bedrijfsleven onverminderd voortzetten en zorgen voor een kenniscentrum waar verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen.”

advertentie