Conferentie 'Waar geloof jij in' moet leiden tot begrip

18 maart 2009 om 00:00 Nieuws

BERGKWARTIER - Een Joodse man die op straat vanwege zijn uiterlijk wordt uitgescholden door kinderen; een leerkracht op school die vanwege zijn homo-zijn wordt afgewezen door leerlingen; een andere leerkracht die vanwege haar tatoeage niet wordt geaccepteerd door haar moslim-leerlingen. Het zijn voorbeelden van hoe religie/levensbeschouwing mensen in groepen kan opdelen. Meer kennis over verschillende religies en levensbeschouwingen kan leiden tot meer begrip, respect en interesse bij leerlingen. Het onderwijs kan daarin een belangrijke rol spelen, zo bleek woensdag.

door John Spijkerman

Voor directies en leerkrachten van basisscholen werd in Leerhotel Het Klooster aan de Daam Fockemalaan de bijeenkomst 'Waar geloof jij in?' gehouden. De conferentie werd georganiseerd door het Bureau Discriminatiezaken Amersfoort, de gemeente en Sovee. Directe aanleiding waren verschillende signalen van discriminatie in de stad waarbij kinderen in de basisschoolleeftijd een rol speelden. Burgemeester Van Vliet opende de bijeenkomst. ,,We moeten geïnteresseerd zijn in elkaars waarden en begrippen. Als Wij niet geïnteresseerd zijn in Zij, komen we geen steek verder.''

,,Scholen moeten aan de slag met lessen burgerschap. Eén van de onderdelen daarvan is identiteit. Religie hoort daarbij'', vertelt adviseur Gertrude Abbringh van Sovee. ,,Het gaat om begrip voor elkaar, het zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Daarom hebben we zo'n dag georganiseerd, zodat scholen ermee aan de slag kunnen gaan.'' Deelnemers kregen onder meer informatie over schoolmethodes en er werden workshops verzorgd.

Gezamenlijk

Van de Amersfoortse bevolking heeft 48 procent geen kerkelijke gezindte, 41 procent noemt zichzelf christelijk, zeven procent moslim en vier procent heeft een ander geloof. ,,Het is belangrijk dat er op scholen aandacht is voor verschillen in levensovertuiging en religie'' stelt beleidsadviseur Jolien Klaarenbeek van de gemeente. ,,In de samenleving hoor je steeds meer geluiden, dat mensen elkaar uitsluiten. Maar als je zegt dat we één samenleving zijn, moet je dat samenleven vorm en inhoud geven. We worden steeds multi-religieuzer. Het is belangrijk dat er verschillen zijn. Dat is een basis voor een gezamenlijke toekomst,'' vindt Klaarenbeek.

Wethouder Eerdmans vindt dat Amersfoort op dit vlak 'absoluut geen groot probleem' heeft. ,,Maar het begint soms met klein dingetjes, zoals een pesterijtje. Door hier op jonge leeftijd aandacht voor te vragen, kun je ongewenste ontwikkelingen in de kiem smoren. Het gaat om het bevorderen van meer begrip, respect en interesse voor elkaar. Met alle scholen hebben we gesprekken over hoe om te gaan met de diverse samenleving en meer samen te werken.'' Annemiek Volkers is leerkracht in groep 8 op De Wiekslag. Van de 27 leerlingen in haar klas zijn er moslim. Ze hoopt ideeën op te doen zodat haar leerlingen leren meer respect te hebben voor andersgelovigen. ,,Om ze te leren meer een open blik krijgen, niet zwart-wit te denken en zich te verplaatsen in het standpunt van de ander.''

Samuel Ferdinandus, is docent godsdienst/levensbeschouwing. Hij is ook voorzitter van het Interkerkelijk Overleg Schoolzaken (IKOS) en sprak tijdens de bijeenkomst. ,,Een goede docent godsdienst is er niet om de kinderen te bekeren, maar om kennis door te geven, die hij geleerd heeft. Je moet kinderen helpen nadenken over wat God is, want dat is een heel breed begrip.''

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie