'Hekman wist van actie Ashouwer'

Nieuws

AMERSFOORT - Wethouder Jelle Hekman wist ervan dat het voormalig hoofd Grondzaken van de gemeente Amersfoort Arnoud Ashouwer in april 2006 de ontwikkelaars binnen Vathorst Beheer en het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) zou informeren over het vestigen van gemeentelijk voorkeursrecht in Vathorst West. Dat zegt oud-gemeenteambtenaar Sjaak Kruis. Kruis coördineerde in 2006 binnen de gemeente de ontwikkeling van Vathorst.

door John Spijkerman

Wethouder Hekman heeft eerder ontkend dat hij vooraf op de hoogte zou zijn geweest dat Ashouwer opdracht had gekregen geheime informatie te lekken of ontwikkelaars te informeren. Hekman liet zelfs een vertrouwelijk onderzoek instellen rond de grondtransacties in Vathorst West. Kruis was één van de ambtenaren die voor dat onderzoek door bureau Omniplan werd geïnterviewd.

,,Het was gewoon contractueel rond Vathorst afgesproken dat we elkaar zouden informeren over zaken rond grondtransacties'', zegt Kruis. Hij vindt dat Ashouwer niet te ver is gegaan omdat hij het OBV en Vathorst Beheer informeerde voordat het voorkeursrecht van kracht werd. ,,Dat is gewoon afgestemd. Ashouwer was een integere ambtenaar, die zaken altijd zorgvuldig en nauwkeurig afstemde met de bestuurders.'' Kruis weet zeker dat Ashouwer hierin niet op eigen houtje heeft geopereerd. ,,Als er één deskundige is op het gebied van de wet voorkeursrecht gemeenten, is het Ashouwer. Die maakt echt dat soort fouten niet.''

Volgens Kruis die tegenwoordig werkt bij woningcorporatie WoonFriesland heeft de gemeente de informatie over het vestigen van de WVG op woensdag 26 april in of na de brede stuurgroepvergadering aan de marktpartijen en de directie van het OBV meegedeeld. In de stuurgroep zaten behalve wethouder Hekman en Van 't Veld, ook burgemeester Van Vliet en ontwikkelaars binnen Vathorst Beheer. Een aantal ambtenaren was ook aanwezig tijdens de vergadering. Dat was op een moment dat het besluit over het vestigen van het voorkeursrecht in Vathorst West nog geheim was. ,,Het was geen formeel agendapunt'', weet Kruis. ,,In de wandelgangen van de vergadering werd met elkaar over dit soort ontwikkelingen gesproken.''

Vanaf het moment dat de gemeente de baggerdeal sloot met Smink, was volgens Kruis duidelijk dat de gemeente het geld dat daarvoor nodig was moest terugverdienen en dat woningbouw een mogelijkheid was. ,,Iedereen had er weet van dat er rond die gronden van alles aan de hand was. Het was de wildwest van de de grondpolitiek. Aanvankelijk hadden we ambtelijk voorgesteld al veel eerder het voorkeursrecht te vestigen, maar de toenmalige wethouders wilden niet over hun graf regeren.'' Complicerende factor was dat er net verkiezingen waren geweest. ,,Er zaten nieuwe bestuurders. Het is lastig daar goed in te springen.''

Ook met de ontwikkelaars werd veelvuldig gesproken over het vestigen van het voorkeursrecht. ,,We waren er dagelijks mee bezig. Zij spraken ons er op aan wanneer het voorkeursrecht gevestigd zou worden. Ze wisten dat het eraan zat te komen. Ze wisten van het nieuwe college en dat de colleges op dinsdag vergaderen.'' Kruis vindt dat de rol die Ashouwer zou hebben gespeeld in de kwestie schromelijk wordt overdreven.

advertentie