Bouw antennemast Sportlaan gaat door

Nieuws

HOOGLAND - De vergunning voor de plaatsing van een antennemast aan de Sportlaan 30 wordt gewoon verleend. De bezwaren (zienswijzen) die omwonenden tegen de vergunningverlening hadden ingediend tegen plaatsing worden niet gehonoreerd.

Het gaat om een GSM-mast van 40 meter hoog, die moet worden geplaatst in het gemeentegroen net buiten de omheining van Sportpark Langenoord. Aan de GSM-mast kan door de mobiele operator vergunningvrij een UMTS-antenne worden ‘opgehangen’. Omwonenden maken zich zorgen over de UMTS-problematiek. ,,Met alle argumenten die wij in onze zienswijze hebben aangevoerd en alle informatie die bekend is over het gevaar van straling, al moet je die informatie natuurlijk wel willen zien, is dit besluit toch heel teleurstellend,'' vindt actievoerder Wilma de Jong. ,,Dit betekent dat we als actiegroep weer in actie moeten komen. In januari zullen we in kleine kring bij elkaar gaan zitten om te bekijken wat we kunnen doen.'' Als de bouwvergunning is verleend kan daar ook weer bezwaar tegen worden gemaakt.

advertentie