De helden van “Waterloo”

Nieuws

Vele sporters hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van de Gemeente Amersfoort om in het prachtige en sfeervolle Chalet Waterloo gehuldigd te worden voor de ultieme sportprestatie(s) die zij dit jaar hadden behaald bij een NK of EK. De huldiging was zowel bedoeld voor sportteams als individuele sporters op zowel jeugd -als senioren niveau. Als speciale gasten waren aanwezig Wereld - en Olympisch kampioen rolstoeltennis Robin Ammerlaan en Rik van der Kolk, sportarts van de Olympische “gouden” dameswaterpoloploeg die recentelijk in China van zich deed doen horen en spreken. Wethouder Sportzaken van de Gemeente Amersfoort Arrien Kruyt opende de avond met een woord van dank en waardering voor de aanwezige sportkampioenen die afgelopen jaar zo’n voortreffelijke prestatie hadden neergezet. Kruyt: ,,Die dank en waardering gaat ook uit naar de aanwezige familieleden en overige begeleiders. U heeft er zeker toe bijgedragen dat de vele hier aanwezige sporters nu als kampioenen gehuldigd kunnen worden. Die huldiging geldt vanavond voor alle sporters, jong en oud, die een podiumplaats hebben behaald tijdens een NK of een EK. Daarbij gaat het om sporters die woonachtig zijn in Amersfoort, dan wel hun sport bedrijven bij een van de verenigingen in of buiten Amersfoort. Het is leuk om te zien dat er dit jaar, naast een aantal bekende gezichten, talloze nieuwe talenten te bewonderen zijn, wat aangeeft dat het sportklimaat in de Stad Amersfoort bloeit en dat schept grote verwachtingen voor de komende jaren.” Vervolgens vond de huldiging plaats van de “jongste” kampioenen die persoonlijk door Kruyt in het zonnetje werden gezet. Nadat van dit “jonge” sportgezelschap een groepsfoto was gemaakt, was het de beurt aan gastspreker Robin Ammerlaan, die de aanwezige kampioenen niet alleen maar wees op de vele positieve kanten van topsport, maar ook aangaf dat om dat doel te bereiken er veel zaken aan de kant gezet moeten worden en dat het sociale leven vaak op een laag pitje komt te staan. ,,Maar degenen die daar goed mee om weten te gaan, veel tijd investeren in hun sport en kunnen bogen op een goede begeleiding, beleven geweldige jaren met prachtige sportieve momenten. En daar doe je het uiteindelijk allemaal voor!” Daarna was het de beurt aan de overige kampioenen die door wethouder Kruyt naar voren werden geroepen om in het zonnetje te worden gezet. Met een slotwoord van ASF voorzitter Gerard Brundel, die de aanwezige kampioenen en hun begeleiders geluk wenste met het behaalde resultaat, kwam aan deze sfeervolle en uitermate gezellige sportavond een einde en keken veel sporters al weer uit naar het komende jaar, in de stille hoop om wederom deel uit te kunnen maken van deze groep sportkampioenen.

Grootse huldiging Sport kampioenen AMERSFOORT - Op vrijdag 12 december vond in Chalet Waterloo in Leusden de feestelijke huldiging plaats van Amersfoortse Sportkampioenen die afgelopen jaar in de diverse sportdisciplines podiumplaatsen behaalden tijdens een NK of EK. Dit jaarlijkse Sportgala, georganiseerd door de Gemeente Amersfoort in samenwerking met de Amersfoortse Sportfederatie (ASF), werd door vele sporters bijgewoond en kende een ongemeen sfeervol en open karakter.

door Huub van Aerssen

advertentie
advertentie