‘Ashouwer wilde publiek belang dienen’

Nieuws

AMERSFOORT - Het voormalig Hoofd Grondzaken A. Ashouwer heeft het publiek belang voor ogen gehad, toen hij in april 2006 geheime informatie doorgaf aan een groep projectontwikkelaars. Dat schrijft het college in beantwoording op vragen van de Burger Partij Amersfoort en Jouw Amersfoort. Het college ziet geen reden om juridische maatregelen te nemen tegen Ashouwer.

De voormalig topambtenaar gaf in april 2006 informatie uit een geheim collegebesluit door aan een groep projectontwikkelaars binnen Vathorst Beheer en aan het Ontwikkelings Bedrijf Vathorst (OBV). Ashouwer vertelde hun dat de gemeente het voorkeursrecht ging gebruiken om gronden in Vathorst West te verwerven. Zijn doel was grondaankopen van deze ontwikkelaars in Vathorst West te voorkomen, maar de ontwikkelaars kochten de grond net voordat het voorkeursrecht van kracht werd. ,,Informatie is niet gelekt, maar selectief en doelbewust ingezet als beïnvloedingsmiddel om juist verwerving door marktpartijen te voorkomen’’, vinden B en W. Dat paste binnen de verhoudingen die toen bestonden tussen gemeente en ontwikkelaars en OBV. ,,Voor zover er een schending is van een geheimhoudingsplicht zou zijn, zou dat in relatie moeten zijn met artikel 55 van de Gemeentewet’’, vinden B en W. Maar dan geldt nog steeds dat Ashouwer het publiek belang wilde dienen. ,,De grondaankopen door marktpartijen heeft de vertrouwensrelatie met onze partners enige tijd ernstig onder druk gezet.’’ Van gemeentelijke zijde heeft het geleid tot een verzakelijking in de werkwijze en het duidelijker maken van de verschillende posities en verantwoordelijkheden.

Ashouwer voelt zich beschadigd door geuite suggesties over verwijtbaar gedrag. Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper vindt dat in de discussie grenzen overschreden zijn ,,Mensen worden persoonlijk beschadigd, de stad wordt beschadigd. Dat betreuren wij zeer.’’

advertentie
advertentie