Keerlus bij Stationsplein

Nieuws

AMERSFOORT - B en W willen op het Stationsplein ter hoogte van de Regentesselaan een keerlus aanleggen voor personenauto’s. De aanleg van een keerslus is bedoeld als compensatie voor de verslechterde bereikbaarheid van de Spoorstraat (tussen Stationsstraat en Vlasakkerweg) door het invoeren van tweerichtingverkeer op de stationsroute. Dankzij deze keerlus kan ook het overige autoverkeer uit de richting Stadsring keren om weer terug te rijden.

In de eerste helft van 2009 gaat de Van Asch van Wijckstraat – Stationsstraat in twee richtingen open voor alle verkeer. Gevolg hiervan is een slechtere bereikbaarheid van het deel van de Spoorstraat tussen de Stationsstraat en de Vlasakkerweg vanuit de richting Stadsring. De bestaande route vervalt omdat het autoverkeer op de noordbaan van de Stationsstraat gaat rijden, en niet meer linksaf de Spoorstraat in kan. Een alternatieve mogelijkheid voor een keerlus was het openstellen van de Spoorstraat voor tweerichtingverkeer, maar daar wilden de meeste bewoners niets van weten. Met de keerlus moeten mensen moeten op de Stationsstraat doorrijden naar het Stationsplein en daar keren om vervolgens terug te rijden naar de Stationsstraat en daar rechtsaf de Spoorstraat in.

Het effect van de keerlus is dat verkeer komende uit de richting Stadsring goed kan keren. Dit is niet alleen van belang voor de bewoners van de Spoorstraat, maar ook voor de zogenaamde eindigende ritten bij het NS-station. Veel mensen die een trein- of buspassagier met de auto naar het station brengen of van het station halen willen namelijk weer terug in de richting waar ze vandaan kwamen. Gelet op de grote hoeveelheid personenauto’s is het nuttig effect groot. De kosten voor de aanleg van de keerlus zijn geraamd op 7.000 euro. De aanleg van de keerlus kan goed worden ingepast in de uitvoering van het project Van Asch van Wijckstraat-Stationsstraat.

advertentie