PvdA vindt Koppel een vergeten wijk

Nieuws

AMERSFOORT - PvdA-raadsleden Van Muilekom en Tanamal vinden dat de wijk Koppel dezelfde aandacht moet krijgen als Kruiskamp en de Amersfoort Vernieuwt-wijken Randenbroek, Schuilenburg, Liendert en Rustenburg. In Koppel bestaan dezelfde problemen als in die andere wijken.

Er worden vele miljoenen gestoken in Kruiskamp dat is aangewezen als één van de Vogelaarwijken. Maar het aangrenzende Koppel, dat vaak in één adem genoemd wordt met Kruiskamp, blijft buiten schot. Het is tegen het zere been van de PvdA-raadsleden.

Ze zeggen diverse ontmoetingen te hebben gehad met mensen uit de wijk. Een groep allochtone vrouwen is al geruime tijd actief. Zij willen graag gezamenlijk met andere bewoners uit de wijk een ontmoetingsplek waar iedereen gebruik van kan maken. Zij willen kansen op scholing en werk. Een plek om te leren en te ontmoeten. Zij willen met elkaar de handen uit de mouwen steken om van hun buurt een leefbare buurt te maken waar zij zelf een stuk verantwoordelijkheid voor willen nemen.

De PvdA-ers ondersteunen het initiatief van de allochtone vrouwen en zien kansen op het gebied van werk, dagbesteding, zorg. Daarbij kan worden samengewerkt met Portaal en de Alliantie, Carefors, SWA. Ook denken de raadsleden aan de inzet van microkredieten, met het oog op de vele activiteiten die in de wijk door allochtone vrouwen worden ontwikkeld.

Van Muilekom en Tanamal vinden dat de gemeente keiharde afspraken moet maken met de instellingen om de bewoners van Koppel te helpen. Volgens de PvdA-ers kan dit zonder er miljoenen extra in te pompen, maar met gebruikmaking van alle mogelijkheden die er zijn, maar dan anders ingezet.

De Koppel kan een wijk worden waar alle mensen ongeacht afkomst, maatschappelijke achtergrond, inkomen kunnen leven en werken en een zinvolle dagbesteding kunnen ontplooien voor henzelf en de wijk, vinden Van Muilekom en Tanamal.

advertentie
advertentie