Meer aandacht ‘risico-tieners’

Nieuws

Het jongerenwerk in Amersfoort moet over een andere boeg, vinden SWA en het college van b. en w. SWA moet zich in de toekomst helemaal gaan richten op risicojongeren. ,,Wij zijn er in theorie voor alle jongeren, maar in de praktijk zijn we er voor de jongeren die het moeilijk hebben’’, vertelt SWA-directeur Gert van Dijk. ,,Het geld dat we krijgen moeten we dan ook voor die jongeren inzetten.’’ De opvang van risicojeugd vindt plaats in tijdelijke voorzieningen. De bestaande jongerencentra worden in de nieuwe aanpak ook gebruikt voor alle overige Amersfoortse jongeren. SWA wil in de toekomst ook meer samenwerken met andere organisaties zoals SRO en scholen die zich bezighouden met het algemene jeugdbeleid.

Extra personeel nodig bij nieuw jeugdbeleid AMERSFOORT - Een flinke personele uitbreiding bij de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) is noodzakelijk om de komende jaren een nieuw jongerenbeleid te kunnen uitvoeren. Daarin is een grote rol weggelegd voor ambulante jongerenwerkers die risicojongeren actief benaderen en individuele begeleiding geven. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ wil SWA zich ook meer richten op risico-tieners.

door John Spijkerman

Om de veranderingen door te kunnen voeren is extra geld nodig. Vanaf 2010 heeft SWA acht extra full-timers nodig. Naast twee ambulante jongerenwerkers, gaat het om vier fulltimers die met Amersfoortse tieners gaan werken. Eén van de tienerwerkers gaat aan de slag in Vathorst. De extra ambulante jongerenwerkers en de tienerwerkers kosten volgens SWA jaarlijks 375.000 euro.

Daarnaast zijn twee full-timers nodig voor het organiseren van activiteiten in jongerencentra. De financiële gevolgen van het nieuwe jongerenbeleid moeten worden meegenomen in de begroting over 2011. ,,Als je wilt dat wij ons werk goed doen, heb je dat nodig. Anders sla je een deel van de jongeren over’’, meent SWA-directeur Gert van Dijk. Het jongerenbeleid komt na de zomervakantie aan de orde in de gemeenteraad.

Alle Amersfoorters tussen de 10 en 23 jaar zijn jongeren, stelt SWA. In totaal gaat het om ruim 24.000 jongeren, meer dan 17 procent van de totale bevolking.

Veranderingen van het jongerenwerk zijn nodig omdat er steeds meer Amersfoortse risicojongeren bijkomen. Bovendien zijn de problemen van risicojongeren steeds complexer. Voor niet-risicojongeren wordt in de huidige opzet van het jongerenwerk niets gedaan. De bestaande jongerencentra worden vooral gebruikt voor de opvang van risicojeugd. B en w en SWA vinden dat de niet-risicojongeren ook voorzieningen moeten hebben om elkaar te ontmoeten en zich te ontplooien. Volgens onderzoeksbureau Keesie hebben deze jongeren behoefte aan plekken met een centrumfunctie. Activiteitenprogrammeurs moeten aan de slag gaan om jongeren helpen met het opzetten van activiteiten in de jongerencentra.

Risicojongeren zijn jongeren die gezien hun maatschappelijke achtergrond en /of gedrag het risico lopen op problemen en uitval. De risicogroep bestaat uit ongeveer 3000 jongeren. Daarbinnen is er een groeiende groep tieners met problemen. Voor de tieners in de categorie 10 tot 14 jaar, die risico’s lopen, bestaan geen aparte ontmoetingsruimtes. Nu komen ze in jongerencentra waar ze oudere risicojongeren tegenkomen. SWA vindt het ‘niet wenselijk’ dat de tieners daar worden opgevangen. SWA wil vier extra full-timers inzetten om grip te houden op tieners die risico lopen. In wijkcentra of in ABC-scholen moeten activiteiten worden georganiseerd voor de tieners.

SWA wil in de toekomst sneller en effectiever en individueler ingrijpen om problemen bij risicojongeren te voorkomen. Jongeren moeten actief worden toegeleid naar jeugdhulpverlening, onderwijs, arbeid en Jong Centraal. Verantwoordelijk daarvoor zijn het ambulante jongerenwerk, het jongerenopbouwwerk, het tienerwerk, de ‘vliegende brigade’en zogenaamde ‘tijdelijke huiskamers’. Er zijn al ‘vliegende brigades’ in Kattenbroek en de binnenstad die risicojongeren adviseren en begeleiden. Jongeren worden ook al opgevangen in ‘tijdelijke huiskamers’, zoals de chillruimte aan het Operaplein en een rapruimte in Liendert. Als tijdelijke huiskamer wil SWA gebruik ruimte gebruiken van Portaal en De Alliantie en leegstaande sportaccommodaties. Als ‘mobiele huiskamer’ wordt al een bus ingezet.

advertentie