Geplande hangplek wekt woede

Nieuws

,,Toen ik hiervan hoorde, was ik laaiend”, zegt Twan Robben, bewoner van de Linnaeus-serre. ,,We voelen ons door de gemeente gepasseerd.” Hij vernam tijdens een bewonersbijeenkomst op 9 juli dat er speciaal voor jongeren drie bankjes in het plantsoentje geplaatst zullen worden. ,,Ik was naar die bijeenkomst gegaan, omdat ik had gehoord dat er over een hangplek voor jongeren zou worden gesproken, maar het bleek al te zijn besloten. We konden alleen nog praten over de randvoorwaarden.”

‘De gemeente passeert direct- omwonenden’ KATTENBROEK - Het besluit van de gemeente om voor jongeren een hangplek te creëren in een stuk openbaar groen aan de Laan der Hoven, heeft de woede gewekt van direct omwonenden. Zij stellen niet betrokken te zijn geweest bij de plannen om drie bankjes te plaatsen pal naast de boerderij van de familie Van Middelaar. Volgens hen onderschat de gemeente bovendien de geluidsoverlast die daar kan ontstaan.

door André van der Velde

Volgens Robben waren er echter geen direct-omwonenden bij de beslissing betrokken. ,,Tijdens de vergadering van 19 mei is door mensen die niet in dit deel van Kattenbroek wonen hierover besloten.”

De bewoner die pal naast de groenstrook woont is Truus van Middelaar, de bewoonster van de boerderij. Ook zij wist niet dat er een voorstel lag om de bankjes te plaatsen. ,,Van meerdere kanten heb ik gehoord dat ik tijdens de vergadering van 19 juli toestemming heb verleend voor het plaatsen van de bankjes. Maar dat is pertinent onwaar.” Het feit dat de bankjes uitgerekend in de het groen naast haar woning moeten komen, druist volgens haar in tegen afspraken met de gemeente. ,,In 1990 bij de verplichte verkoop van de grond bij onze boerderij hebben we notarieel laten vastleggen dat het gedeelte langs de Laan der Hoven tot 2016 openbaar groen moet blijven.”

Doordat de direct-omwonenden niet bij de beslissing over de bankjes betrokken zijn geweest, hebben ze niet hun bezorgdheid kunnen uiten over de geluidsoverlast die de hangplek kan betekenen. Robben: ,,Ik denk dat door de gemeente wordt onderschat hoe groot de aanzuigende werking van die plek is. Het is een doorlopende weg naar de binnenstad. Daar zou geen hangplek moeten komen.”

Inmiddels is een bezwaarschrift gestuurd naar wijkwethouder Mirjam van ‘t Veld, vergezeld van 28 handtekeningen.

De gemeente heeft naar aanleiding van de onrust besloten na de vakantie een bijeenkomst te organiseren waarin de direct-omwonenden in gesprek kunnen met de initiatiefnemers. Woordvoerder Anke Hendriks erkent dat de communicatie niet vlekkeloos is verlopen. ,,Ik begrijp het verwijt, maar dit is een initiatief uit de wijk. Jongeren, buurtbewoners en de SWA zijn al twee jaar bezig een oplossing te vinden voor een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Dat is voor de gemeente reden om dit op te pakken.”

Volgens de woordvoerder zijn eventuele bankjes in de groenvoorziening overigens niet in strijd met het bestemmingsplan. ,,Er wordt geen speeltuin of sportveld ingericht, waarvoor de bestemming zou moeten worden gewijzigd.”

advertentie