Gemeenteraad wil Groene Poortmodel aan de Hogeweg

Nieuws

AMERSFOORT - Een gemeenteraadsmeerderheid wil bij de ontwikkeling van de Hogewegzone 'met mitsen en maren' kiezen voor het zogenaamde ‘Groene Poortmodel’. Aanvullende informatie van de wethouder kon dinsdagavond een aantal twijfelaars over de streep trekken.

door John Spijkerman

In het ‘Groene Poort model’ wordt uitgegaan van de bouw van minimaal 800 tot maximaal 870 woningen. In dit model komen er meer sociale huurwoningen en meer eengezinswoningen. Het nieuwe zwembad met daarbij een nieuwe sporthal ter vervanging van sporthal Schuilenburg komt vlakbij de A28 te liggen en wordt ontsloten vanaf de Hogeweg. Naast het Groene Poortmodel kon er ook worden gekozen voor het Stadsparkmodel. In dit model is er meer nadruk op groen en wordt er minder gebouwd (minimaal 660 tot maximaal 720 woningen). Bovendien komt het zwembad aan het Valleikanaal te liggen. Er komen minder eengezinswoningen en de woningen liggen dichter bij elkaar.

De VVD vond het vorige week nog te vroeg om een beslissing te nemen over één van de modellen en wilde extra informatie bij het model stadspark. VVD-raadslid Daniëlle van Wijngaarden durfde nu wel te kiezen voor het Groen poort-model. Ze stemde niet in met de parkeernormen voor het gebied en de samenwerkingsvorm tussen gemeente Amersfoort en Alliantie voor het project. Ze kondigde aan te komen met een voorstel om meer parkeerplaatsen in de Hogewegzone te creëren. Van Wijngaarden maakt zich zorgen over de financiering van het project.

Deze zorg werd gedeeld door Jouw Amersfoort-raadslid Pim van den Berg. Hij vindt dat de gemeente bij het project Hogewegzone alleen maar opdraait voor investeringen voor het zwembad en de infrastructuur. ,,Dat kan alleen maar meer geld kosten.'' Dit in tegenstelling tot corporatie De Alliantie Eemvallei die de woningen mag verkopen en winst kan maken. Van den Berg maakt zich er ook zorgen over dat er in de plannen nog geen dekking is voor het parkeren bij het zwembad.

advertentie