Provincie wil geen miljoenen in kunstijsbaan Vathorst stoppen

Nieuws

VATHORST - Gedeputeerde Raven van de provincie Utrecht wil geen miljoenen euro's stoppen in een kunstijsbaan in Vathorst. Bij de voorlopige financiering van de kunstijsbaan die naar schatting 16 miljoen euro moet kosten, gaat de gemeente uit van een provinciale bijdrage van 7 miljoen euro. Wethouder Kruyt wil niet ingaan op de vraag wat het standpunt van de gedeputeerde betekent voor het al dan niet doorgaan van de kunstijsbaan. Namens zijn woordvoerder laat Kruyt weten dat gemeente en provincie samen op blijven trekken en dat er voortdurend overleg is.

door John Spijkerman

De gedeputeerde deed haar uitspraken vrijdagmiddag tijdens de aanbieding van een rapport door algemeen directeur Huub Stammes van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijders Bond (KNSB). In dat rapport wordt 'de latente behoefte aan nieuwe kunstijsbanen in Nederland' in beeld gebracht. Eruit blijkt dat Amersfoort en Rotterdam de beste locaties zijn voor een nieuwe kunstijsbaan van 400 meter.

De ijsbaan in Vathorst zou moeten komen bij de afslag Vathorst aan de A1 in combinatie met het nieuwe zwembad en mogelijk andere sportvoorzieningen. In maart van dit jaar heeft de provincie de kunstijsbaan in Vathorst op de zogenaamde 'samenwerkingsagenda' geplaatst. Daarop staan allerlei projecten die Utrechtse gemeenten hebben aangemeld en waarvoor de provincie om een bijdrage wordt gevraagd.

Eerder tonnen dan miljoenen

De zeven miljoen euro die Amersfoort van de provincie vraagt, vindt gedeputeerde Raven niet reëel. De provincie noemt de komst van een kunstijsbaan weliswaar 'positief', maar maakt ook duidelijk dat het leeuwendeel van het geld niet van de provincie zal komen. ,,De vleespotten van Egypte zijn hier niet aanwezig. De provincie heeft geen accommodatiebeleid. We investeren alleen in bepaalde trajecten.'' Voor wat betreft de kunstijsbaan denkt de gedeputeerde aan een provinciale bijdrage in het kader van sportbeleid, recreatie en toerisme of koude- warmteopslag. ,,Het gaat niet om grote bedragen. Het gaat niet om zeven miljoen.'' Het lijkt erop dat zo'n provinciale bijdrage voor de ijsbaan eerder in de tonnen loopt dan in de miljoenen.

'Geen probleem-eigenaar'

De regie voor de planning van de kunstijsbaan blijft ook heel nadrukkelijk bij de gemeente liggen, vindt gedeputeerde Raven. ,,Amersfoort moet de kar trekken. Wij willen geen probleem-eigenaar worden.'' Raven vindt het geen provinciale taak de kunstijsbaan in Vathorst te financieren, ook al zou er sprake zijn van een publieke voorziening. ,,Er zijn ook heel veel zwembaden die particulier worden gefinancierd.'' De gedeputeerde is ook bang voor precedentwerking als de provincie wel een grote bijdrage zou leveren aan een kunstijsbaan in Amersfoort. ,,De Vechtse Banen in Utrecht willen ook opknappen en renoveren. dan komen ze ook bij ons.''

Raven vindt dat de gemeente Amersfoort met een nieuw plan moet komen. Daarin zouden ook andere functies gekoppeld kunnen worden aan de ijsbaan. De gedeputeerde maant Amersfoort duidelijke keuzes te maken en op zoek te gaan naar particuliere investeerders. ,,Ik vind dat marktpartijen wel wat actiever bij de plannen mogen worden betrokken. Als er bijvoorbeeld kantoren komen bij de ijsbaan, heb je een verdienlocatie.''

De provincie heeft voor de kunstijsbaan inmiddels projectleider Aart Kees Evers aangesteld. Hij wil meerdere partijen zoals de KNSB en de Vechtse Banen in Utrecht betrekken bij de gesprekken. Evers zegt dat de provincie ernaar streeft snel een beeld te kunnen geven over de hoogte van de provinciale bijdrage en spreekt over 'een steuntje in de rug' voor de plannen. ,,We willen actief meedenken over de investeringen die nodig zijn. Wat is er nodig om de financiering rond te trekken?''

advertentie