Gemeente wil onderzoek fusie Iks na slechte financiële resultaten

Nieuws

AMERSFOORT - De Stichting Iks zit financieel in zwaar weer. Over 2007 is er sprake van een tekort van 320.000 euro en over 2008 wordt er een verlies verwacht van een ton. Als Iks de bedrijfsvoering verbetert en als de stichting op zoek gaat naar een fusiepartner wil het college opdraaien voor het tekort. B en willen Iks in 2008 dan ook een extra subsidie geven van 100.000 euro.

door John Spijkerman

De Stichting Iks is in Amersfoort verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, crisisopvang en nachtopvang. De gemeente subsidieert de instelling jaarlijks met een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro.

,,Iks heeft ons al in de zomer erop geattendeerd dat er een financieel tekort was van twee ton'', vertelt wethouder Van Daalen. Dat tekort blijkt nu uit te komen op 342.000 euro. ,,Ook in 2006 was er al een tekort. Dat tekort werd nog uit de middelen van Iks opgevangen. Daardoor werden de reserves van Iks tot een minimaal bedrag teruggebracht.

Volgens Van Daalen heeft Iks tijdens een gesprek rond de zomer gezegd dat de hoogte van het tekort wordt veroorzaakt door het vertrek van de vorige directeur en omdat de bedrijfsvoering niet goed zou zijn. Een vertrekregeling voor de directeur, die werd gevraagd terug te treden, kostte 50.000 euro. Per 1 januari 2007 heeft Iks een nieuwe directeur.,,De gemeente wil niet zo maar extra geld toeschuiven naar Iks. We wilden een verbeterplan zien.''

Ton tekort

Het adviesbureau Price Waterhouse en Coppers (PWC) heeft in opdracht van het college een onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij Iks. Daarbij werd nadrukkelijk het verbeterplan beoordeeld dat Iks zelf had opgesteld. PWC concludeert dat bij gelijke omvang en het elfde takenpakket de Stichting Iks structureel een ton tekort komt.

De aanbevelingen in het rapport zijn dat Iks goed moet kijken naar de bedrijfvoering en die op orde moet brengen. ,,En Iks moet kijken naar samenwerking of fusie met andere organisaties'', zegt Van Daalen. Vóór 1 juli 2008 moet blijken welke samenwerkingspartners daarbij een rol kunnen spelen. ,,Het moet gaan om organisaties die een meerwaarde kunnen spelen op het terrein van de zorg'', weet Van Daalen. Samenwerking of fusie moet leiden tot meer efficiency.

Het college van b en w vindt het belangrijk dat de maatschappelijke omvang en de vrouwenomvang in Amersfoort goed wordt uitgevoerd. De gemeente vindt dat er na gesprekken met Iks voldoende vertrouwen is dat de stichting de bedrijfsvoering op orde kan brengen.

Voorwaarde voor de financiële steun is dat Iks de gemeente maandelijks gaat het rapporteren. De gemeente gaat de financiële situatie bij Iks scherper controleren door kwartaalgesprekken te voeren met de stichting.

advertentie