Kerkdiensten

Nieuws

Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Woensdag 5 dec.: ds. A. Buursema

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur ontmoeting, koffie en inzingen. www.ruimteviering.nl.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor. September t/m juni. Inzingen vanaf 11.50 uur, kinderoppas aanwezig.

Golfbreker Radio (87.6 FM):

zo. 10.00 uur: Geref. kerken vrijgem. (De Kandelaar); 17.00 uur: Ned. herv. Joriskerk.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. van de Pol, dienst van Woord en Gebed.

Locatie Elisabeth: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman, dienst van Woord en Gebed.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.

Birkhoven: zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn, m.m.v. Brugkerkkoor.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, Woord- en Communieviering, m.m,.v. Elisabethkoor.

Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. G. Cazemier.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: ds. B. Bomer, afscheidsdienst, m.m.v. open cantorij.

Hervormde Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur en 18.30 uur: Dienst.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem, H.A.

Bergkerk, Dr A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: Dienst.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier, H.A.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.

Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, H.A. en dankz.

Gereformeerde Kerk

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: Gez. dienst in Bergkerk.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger, H.A.; 17.00 uur: ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren, DMB, m.m.v. Gideon, Hoog Blokland.

Protestantse Gemeente

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. v.d. Zwan.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: dr. L.J. Koffeman.

Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: pastor W. Klamer; 10.00 uur: pastor W. Klamer, doopdienst.

Oecumenisch

Vathorst: De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, H. Pauw.

De Herberg, Nieuwland: elke eerste zondag van de maand om 11.00 uur viering. Voorgangers pastor Thea Deinum en p.w. Marianne van Tricht.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. H.J. Wiersma; 19.00 uur: ds. J. Wilmink.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. A.N. Hendriks.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Vathorst, sportzaal ‘De Brink’, Wezeperberg 6: zo. 8.45 uur: ds. P.P.H. Waterval; 10.30 uur: ds. C. van den Berg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema, jeugddienst.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. J. Boersma.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Westerkerk, hoek Lingestr./Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. K. de Vries, Hilversum.

Christelijk Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: vr. 30 nov. 20.00 uur: Overdenking. Thema: ‘Wat een geweldige en genadige God’, Gen. 18:16-33.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: Vesperviering, diaken A. van Boven, met samenzang; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor F. Geerdinck, m.m.v. Soli Deo Gloria.

Katholieke Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere derde zondag van de maand (m.u.v. december) van 14.30-17.30 uur Eucharistieviering Bahasa Indonesia en Nederlands, voorganger pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: geen opgave ontvangen.

H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen en A. van Boven, er is kinderwoorddienst.

St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor L. Koerhuis, m.m.v. Mannenschola. Er is kinderwoorddienst en crèche.

H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: Eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. open cantorij.

St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: Eucharistieviering, E. Vos, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.00 uur: Woord- en Communieviering, M. van Tricht, m.m.v. Martinuskoor.

St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. geen viering; zo. 11.00 uur: Woord- en Communieviering, p.w. E. Vos, met voorzangers. Er is kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker. www.orthodoxekerk.nl / www.orthodox-amersfoort.nl

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: Schriftlezing en gebed, amersfoort.okkn.nl.

Overige kerken

Geref. Kerk (hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur: Leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt), Trompetstraat 1: geen opgave ontvangen.

Ned. Geref. Kerk, Wijk Zuid, diensten in de aula van het Corderius Lyceum, L. Heijnricsstraat 23: zo. 10.00 uur: ds. M. de Jong, Eindhoven; 17.00 uur: ds. W. Molemaker.

Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. J. Germs, Broek op Langedijk.

Gereformeerde Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Evang. Lutherse Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gemeenten Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries.

Amersfoorts Christelijk Centrum (Ind.terrein ‘Isselt-C’, Natriumweg 6): zondag 10.00 uur samenkomst, gelijktijdig crèche van 0 t/m 2 jaar en kinderkerk van 3 t/m 12 jaar. ACC.TV elke zondag 9.00 uur en 16.00 uur op Omroep Amersfoort. Elke vr. om 19.30 uur Victory Life Jeugd van 13 t/m 18 jaar en elke 1ste zo. v.d. maand genezingsdienst om 19.00 uur. Voorg. G.J. Goldschmeding. Voor info of gebed: tel. 033-2582345.

Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: Oeds Blok, H.A. Crèche aanwezig en eigen programma voor kinderen van 4-11 jaar. www.baptisten-amersfoort.nl

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: zo. 11.00 en 18.00 uur: dienst; wo. 19.30 uur: dienst. Elke dienst crèche voor 0 t/m 3 jaar. Zo. 11.00 uur: kinderkerk onderbouw; 18.00 uur: kinderkerk bovenbouw. Za. 20.00 uur: Music center ‘The Point’; elke 1ste za. v.d. maand: 13.00-16.00 uur: Kids for Christ.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de kantine van de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Hersteld Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.

Jehovah’s Getuigen Gemeente “De Koppel”, Flevostraat 12; Gemeente “Nieuwland”, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 10.30 uur: dienst. Apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils, Havik 25: zo. 9.10 uur: Bidstond; 10.00 uur: majoor en mevrouw D.J. Verhulst-Bestebreur. Tevens oppas en kindernevendienst; 15.00 uur: zangdienst in St. Pieters Blocklands Gasthuis, o.l.v. majoor en mevrouw D.JH. Verhulst-Bestebreur.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 22: zo. 10.00 uur en wo. 20.00 uur: dienst.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. Voor kinderen is er zondagsschool. Na afloop koffie en een goed gesprek. www.pg-immanuel.nl.

Volle Evangelische Gemeente El Shaddai, Laan naar Emiclaer 101: elke zo. 16.00 uur: dienst; elke vr. 20.00 uur: bidstond/bijbelstudie, Albert Schweitzersingel 291. Voorgangers: P. en M. Birsak.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur dienst, tevens kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang tijdens de dienst. www.rafaelamersfoort.nl

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: Dienst. Gasten van harte welkom. Voor kinderen eigen programma. www.perspectief-veg.nl

Volle Evangelie Bethelkerk, gebouw ‘De Ark’, Evertsenstraat 75: elke vrijdag 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor Nanny Benjamins-Tombeng.

Vrije Evangelische Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds M. Nijkamp, IJsselstein, H.A.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Plaats van samenkomst: Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten op zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Alg. chr. kerk De Heilige Cirkel Gemeente, Stadsring 137: elke zo. 10.30 uur: eredienst; 20.00 uur: genezingsdienst; elke wo. 20.00 uur: gebedsdienst. Voor info of gebed: tel. 033-4226530.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: Franstalig, met Ned. vertaling, voorganger past. François Paku.

Vergadering van Gelovigen, bijeenkomst in schoolgebouw aan de Matthijs Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Eredienst met avondmaal; 11.15 uur: Woordverkondiging. Iedereen welkom. www.vvgamersfoort.nl

l’Eglise du Sang-Precieux (Afrikaanse kerk, Franstalig): dienst in Johanneskerk, Westsingel 30: elke 1ste zo. v.d. maand 15.30-18.30 uur, overige zo. 13.30-16.30 uur. Voorg. pasteur Pierre Botela.

Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst. Wisselende voorgangers. Gasten zijn welkom.

advertentie
advertentie