Raad stemt in met ‘shortlist’

Nieuws

Naast een hostel voor harddrugsverslaafden zoekt de gemeente een opvang voor alcoholverslaafde dak- en thuislozen en een dagopvang voor dak- en thuislozen. Al eerder werd bekend dat er nog geen besluit hoeft te worden genomen over de woonunits voor onaangepaste huurders, de zogenaamde ‘aso-woningen’. De gemeenteraad wil eerst uitgebreider praten of die aso-woningen wel nodig zijn en onder welke voorwaarden. B en w komen naar verwachting in februari 2008 met een notitie over dit onderwerp.

Kerkstraat ook afgevallen als mogelijke locatie AMERSFOORT - De zoektocht van de gemeente naar drie voorzieningen voor dak- en thuislozen gaat een volgende fase in. Na de Hooglandseweg Zuid 15 is nu ook de Kerkstraat 1 afgevallen als mogelijke locatie. De gemeenteraad stemde gisterenavond in met de zogenaamde ‘shortlist’ waarop nog acht locaties staan. Daaruit moeten volgend jaar drie definitieve plekken worden gekozen.

door John Spijkerman

Tijdens het raadsdebat gisterenavond bleek dat daardoor de ergste kou uit de lucht was. Dat kwam ook doordat de Hooglandsweg Zuid 15 van de lijst is gehaald. De locatie ligt tegenover een opvangvoorziening voor jeugdigen van het Christelijk Sociaal Maatschappelijk Jongerenwerk en viel daarom af.

Het ROB-gebouw aan de Kerkstraat 1 valt ook af omdat de gemeenteraad twijfels heeft over de bereikbaarheid voor de brandweer. In de raad ontstond verwarring over een advies dat de brandweer aan de gemeente had afgegeven over alle locaties. Daarin stond dat ze allemaal in voldoende mate bereikbaar waren voor de brandweer. Maar buurtbewoners aan de Kerkstraat hadden dinsdagmiddag gezien dat de brandweerauto de bocht niet kon nemen bij de Kerkstraat en dat er foto’s waren gemaakt omdat dit niet lukte. Raadsleden wilden weten hoe deze extra controle te rijmen viel met het eerder afgegeven brandweeradvies. Na een schorsing zei wethouder van Daalen dat het om een tweede route ging en dat de Kerkstraat wel van een andere kant goed bereikbaar was voor de brandweer.

Nu de shortlist is vastgesteld, wil de gemeente omwonenden van de locaties en overige betrokkenen uitnodigen om hun reacties en suggesties te geven. Voor de overgebleven locaties worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht. Een onafhankelijk bureau advies zal een advies uitbrengen over de beheersbaarheid van de locaties. Daarvan zijn er nog acht over. Voor de dagopvang zijn dat de Coninckstraat 58 en het Smallepad naast nr. 6. Voor de alcoholopvang staan de locaties aan de Leusderweg 24 en 26 op de lijst en een deel van het GGD-gebouw aan de Zonnehof 10. Voor het hostel voor harddrugsverslaafden wordt nog gedacht aan de Grote Koppel 65, de Hogeweg 120 en de Snouckaertlaan 70. Wethouder Van Daalen denkt dat de definitieve locaties in maart of april 2008 worden aangewezen.

advertentie
advertentie