VOP mogelijk toch naar andere plek in Vathorst

Nieuws

Sinds augustus van dit jaar is de voetbalvereniging na een lange zoektocht in Vathorst terechtgekomen. Bij de verplaatsing is al tegen VOP gezegd dat het mogelijk om een tijdelijk huisvesting gaat. Op dit ogenblik beschikt VOP over twee velden, waarvan één kunstgrasveld. In principe wordt er vanuit gegaan dat de voetbalvereniging door kan groeien naar vier velden. Maar het is onduidelijk of daar voldoende ruimte voor is. Zeker als de gemeente zou overwegen een evenementenhal te plaatsen op die plek. Maar of dat laatste een optie is, is nog niet duidelijk. Eerder meldde wethouder Kruyt dat een evenementenhal aan de Hogeweg verkeerstechnisch niet kan en dat Vathorst een optie is.

VATHORST - De gemeente houdt er rekening mee dat voetbalvereniging VOP in de toekomst toch weer moet worden verplaatst naar een andere locatie in Vathorst. Of dit ook echt gaat gebeuren, hangt af van de verdere planvorming rond een zwembad/ijsbaan en eventueel andere voorzieningen, zoals een sporthal, in de ‘oksel’ van de A1 in Vathorst.

door John Spijkerman

Gemeentewoordvoerder Hendriks zegt dat de locatiestudie en financiering van de evenementenhal nog niet rond zijn en dat niet duidelijk is óf en eventueel waar die evenementenhal zou komen. Op dit moment is alleen zeker dat er een zwembad komt. Ook de financiering van de ijsbaan is nog niet rond. Eerst moet de provincie aangeven of ze medewerking wil verlenen.

VOP-voorzitter Herman Petten is blij met de huidige plek. ,,Ik heb gehoord dat als er alleen een ijsbaan en zwembad zou komen, het theoretisch mogelijk blijft uit te breiden naar vier velden. Dat moet binnen vijf jaar duidelijk zijn.’’ De voetbalvereniging is al met een derde gegroeid en telt nu 160 tot 170 leden, waarvan zo’n 60 jeugdleden. Petten verwacht dat er volgend jaar nog zo’n 60 tot 70 jeugdleden bij komen en dat de huidige accommodatie dan vol zit.

Omdat de club nog geen zekerheid heeft of men er kan blijven, dragen ook de kantine en de kleedkamers een tijdelijk karakter. ,,We mogen en nog geen vaste gebouwen neerzetten. Volgens Petten is er met de aanleg van het kunstgrasveld rekening mee gehouden, dat het veld in geval van een verhuizing ‘meegenomen’ kan worden.

advertentie