Gemeente zet Mosquito in als middel tegen ernstige jongerenoverlast

Nieuws

Op een aantal locaties in de stad veroorzaken jongeren vooral in de avonduren en 's nachts ernstige overlast. Dit tot grote ergernis van omwonenden. De Mosquito moet daarin verandering brengen. Op initiatief van de gemeente en woningcorporatie Portaal wordt aan de Boldershof één installatie geplaatst. Aan de Balans worden twee à vier Mosquito's geïnstalleerd als gezamenlijk project van gemeente en de Vereniging van Eigenaren. De apparaatjes worden ingezet als een tijdelijke maatregel om buurtbewoners te ontlasten en escalatie tegen te gaan.

BINNENSTAD/KATTENBROEK - De gemeente Amersfoort gaat Mosquito's gebruiken in de strijd tegen ernstige jongerenoverlast. Het apparaatje laat een hoge geluidstoon horen, die alleen door jongeren tot 25 jaar wordt gehoord. Na enkele minuten vinden zij het geluid zo irritant dat zij binnen zes minuten de betreffende plek verlaten. De Mosquito's worden als proef zes maanden ingezet op de Boldershof in de Binnenstad en de Balans in Kattenbroek.

door André van der Velde

Uit het deze week door b en w vastgestelde beleidskader voor de inzet van de Mosquito, blijkt dat de gemeente heeft gekozen voor de Boldershof en de Balans omdat op die plekken sprake is van langdurige ernstige overlast. De problemen daar hadden bovendien al langere tijd de aandacht van onder meer politie, jeugdhulpverlening, Bureau Halt en SWA. De jeugdige overlastveroorzakers zijn volgens de gemeente veelvuldig op hun gedrag aangesproken, maar dat bleef zonder resultaat. In de ogen van de gemeente en haar overlegpartners is de inzet van de Mosquito ,,als laatste redmiddel" daarom gerechtvaardigd.

De gemeente ziet de Mosquito nadrukkelijk niet als een middel dat op zich zelf staat, maar juist als sluitstuk op breed scala aan maatregelen ter vermindering van de jongerenoverlast. Zo worden op en rond de Boldershof de bestrating en het wegdek aangepast, wordt een hek geplaatst bij de speeltuin om brommers en honden te weren, wordt de verlichting aangepast, wordt de begroeiing rond het plein laag gehouden en worden bewoners betrokken bij melding en bestrijding van overlast.

Na een half jaar worden de resultaten van de proef met de Mosquito's geëvalueerd, waarna de gemeente bekijkt of ook op andere plekken in de stad de apparaten moeten worden ingezet.

In september meldde deze krant overigens dat woningbouwcorporatie Alliantie Eemvallei twee Mosquito's had geplaatst bij het Hof der Gedachten in Kattenbroek. De gemeente was hiervan destijds op de hoogte gesteld. In het deze week vastgestelde beleidkader staat dat de gemeente voortaan de regie voert over de inzet van de Mosquito’s in Amersfoort en dat alle betrokken professionele partners zoals politie, jongerenwerk en woningcorporaties de inzet moeten steunen.

De kosten voor een Mosquito bedragen € 1240,60 en worden betaald door de gemeente en de samenwerkende partners. Het apparaat wordt alleen aangezet tijdens de zogenaamde “overlast-piekuren”. Deze piekuren worden in overleg met de betrokken partners door de gemeente bepaald.

De Mosquito is sinds 2005 in het Verenigd Koninkrijk op de markt en wordt daar op ruim 1500 plekken succesvol ingezet. In Nederland is de Mosquito sinds maart 2006 op de markt en wordt inmiddels op ruim 200 locaties ingezet.

advertentie