Oorzaak Armando-brand niet gevonden

Nieuws

BINNENSTAD - De oorzaak van de grote brand in het Armando Museum op 22 oktober is niet vast te stellen. Dat heeft de politie vanochtend in het stadhuis meegedeeld.

Door de brand en het instorten van het dak gingen de meeste sporen verloren. Daardoor is er geen oorzaak aan te wijzen.

Volgens de politie is er geen aanwijzing die erop wijst dat sprake is van opzet of schuld bij het ontstaan van het vuur. Er kan niet worden uitgesloten dat de brand te maken heeft met kortsluiting of een defect in de apparatuur op de zolderverdieping van het museum, aldus districtschef Jeroen Lemereis woensdagochtend. De apparatuur in de nok van het pand bestond uit onder meer klimaatbeheersingsapparaten en allerlei branddetectiemateriaal.

,,Ook kan niet worden uitgesloten dat de brand is ontstaan doordat er een vonk in de kerk is terechtgekomen tijdens loodgieterwerkzaamheden", aldus Lemereis. ,,De medewerkers van de aanwezige werklieden hebben zorgvuldig gehandeld en zij hebben gewerkt volgens de geldende regels en voorschriften. Zo werden materialen opgeslagen, was blusmateriaal aanwezig en was de soldeerapparatuur van de loodgieters correct opgeruimd."

De politie heeft enkele tientallen mensen ondervraagd. Daarbij gaat het om buurtbewoners, passanten, de werklieden (schilders, loodgieters en steigerbouwers), brandweerlieden, de curator van het Armando Museum, medewerkers van de SRO en personeel dat de apparatuur in de nok van de kerk onderhield. Ook is bij het onderzoek gebruikgemaakt van de vele foto's en filmbeelden die bij de politie waren ingeleverd.

Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper baalde van het feit dat onduidelijk blijft hoe de brand precies is ontstaan. ,,De brandweer heeft professioneel opgetreden en er zijn bij de brand geen mensen om het leven gekomen. Maar het zou ook mooi zijn geweest als er een duidelijke oorzaak was geweest. Dat is niet het geval. Daar baal ik van, maar ik ben blij dat er geen sprake is van brandstichting. We hebben allemaal de neiging om met de vinger te willen wijzen, die neiging moeten we nu maar onderdrukken. Dat is onbevredigend, maar onderzoeken naar dergelijke grote branden eindigen vaker met een anti-climax."

De burgemeester zei ook nog dat als omstanders 112 hadden gebeld, de Elleboogkerk waarin het Armando Museum was gevestigd wellicht gered had kunnen worden. ,,Ik vind het erg treurig dat mensen staan te kijken en dat iedereen denkt dat iemand anders al heeft gebeld. De eerste 112-melding kwam nota bene uit het gemeentehuis, toen was de brandweer al onderweg. Dat is wrang, want toen de brandweer kwam was er al sprake van een volledig ontwikkelde brand. Als de brandweer twintig minuten eerder aanwezig was geweest, dan was het gebouw misschien niet verloren gegaan." Van Vliet wil daar nadrukkelijk op inzetten. ,,We zullen als overheid de 112-doctrine tussen de oren van de mensen moeten zien te krijgen. Hoe? Dat zullen we verder gaan uitwerken."

Vrijwel de hele collectie is door de brand verloren gegaan. Daaronder waren ook geleende kunstwerken zoals van Jacob van Ruysdael en Albrecht Dürer.

advertentie