'Miljoen voor Dierentehuis'

Nieuws

Het huidige Dierentehuis aan de Laan 1914 dateert uit 1980 en voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Zo is er bijvoorbeeld geen quarantaineruimte en ontbreken aparte medische ruimtes. Bovendien mag tegenwoordig een dergelijk pand niet meer van baksteen zijn in verband met de verspreiding van infecties. Behalve de kwaliteit is ook de capaciteit van het gebouw een probleem. Het aanbod van dieren is sinds de jaren tachtig evenredig toegenomen aan de forse groei van de stad.

AMERSFOORT - Er gloort hoop voor het Dierentehuis. Een raadsmeerderheid lijkt fors meer subsidie te willen verstrekken voor nieuwbouw dan waartoe het college van b en w eerder heeft besloten. Het college wil maximaal 500.000 euro reserveren. GroenLinks, BPA, PvdA en SP bereiden echter een motie voor om dat bedrag te verhogen tot 1 miljoen euro.

door André van der Velde

Twee jaar geleden besloot de Dierenbescherming een nieuwbouwplan op te laten stellen. De kosten bedroegen € 3,3 miljoen. Omdat de gemeente verplicht is te zorgen voor een adequate opvang van bijvoorbeeld gewonde en aangeleverde dieren en deze taak heeft uitbesteed aan het Dierentehuis, werd een beroep gedaan op de gemeente om bij te dragen in de kosten van de nieuwbouw. De gemeenteraad vroeg het college in mei om in de begroting voor 2008 tussen de 500.000 en 1 miljoen euro te reserveren. Na discussie over de kosten van de nieuwbouw werd een onderzoek gedaan door DHV en Twijnstra Gudde. Conclusie was dat door in eerste instantie minder hokken te realiseren, de totale kosten op 2,9 miljoen uit kunnen komen.

Dat het college maximaal 5 ton ter beschikking wil stellen zet volgens het Dierentehuis de nieuwbouwplannen op losse schroeven. De gemeenteraad lijkt het Dierentehuis nu te hulp te komen. Vier partijen bereiden deze week een motie voor om het bedrag te verdubbelen. Wat GroenLinks, BPA, PvdA en SP betreft trekt het college 1 miljoen euro uit voor de nieuwbouw. ,,De raad heeft in mei een bandbreedte opgegeven tussen de 5 ton en 1 miljoen euro. Het college koos het laagste bedrag, maar dat blijkt niet voldoende. Er moet meer geld bij", aldus raadslid Mustafa Özcan van GroenLinks. ,,Wij willen de zogenoemde 1/3 regeling van toepassing laten zijn op het Dierentehuis.Dat bekent dat de gemeente eenderde deel van de kosten voor de rekening neemt."

Paul Smits, landelijk voorzitter van de Dierenbescherming is blij met het initiatief van de partijen. ,,Als het bedrag inderdaad wordt verhoogd tot 1 miljoen euro, kunnen we aangevuld met de door ons zelf in te brengen gelden en de mogelijke bijdrage van de gemeente Leusden, een groot stuk nieuwbouw doen. We kunnen zorgen voor noodzakelijk vervangende nieuwbouw voor de opvang van honden en voor de quarantaine van katten Daarmee zou een aantal zeer urgente problemen opgelost zijn." Niet alle opstallen kunnen met de gemeentelijke bijdrage worden vervangen. ,,Bepaalde opstallen moeten we laten staan, maar die kunnen we later vervangen als de financiering daarvoor rond is. Maar het zou al een geweldige stap voorwaarts zijn."

advertentie