Ramon Smits Alvarez: veroordeling voor smaad, maar vrijspraak voor laster

Nieuws

AMERSFOORT - Voormalig PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez is vrijdag door de politierechter in Amersfoort veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete wegens smaad. De rechter sprak hem vrij van laster.

Smits Alvarez moest zich voor de politierechter verantwoorden omdat hij eind 2005/begin 2006 roddels zou hebben verspreid over toenmalig BPA-lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Hans van Wegen. Smits Alvarez verspreidde het gerucht dat Van Wegen zou sjoemelen met onroerend goed, vrouwen zou hebben aangerand en pedofiele neigingen zou hebben.

De Officier van Justitie achtte 'laster' bewezen en eiste een werkstraf van honderd uur, waarvan vijftig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij vond een veroordeling voor het lichtere vergrijp 'smaad' niet op zijn plaats omdat volgens hem Smits Alvarez wist dat de aantijgingen tegen Van Wegen niet juist waren.

De rechter ging hier niet in mee. Hij achtte laster niet bewezen. Hij vond dat Smits Alvarez aannemelijk had gemaakt dat Van Wegen sjoemelde met de verhuur van een bedrijfspand en dat hij een huurster, met wie hij overhoop lag, heeft geïntimideerd. In die gevallen heeft Smits Alvarez, zo redeneerde de rechter, dus geen zelf verzonnen verhalen verspreid. De rechter rekende het Smits Alvarez wel aan dat hij geruchten heeft verspreid over vermeende pedofiele neigingen van Van Wegen omdat hij dit niet aannemelijk kon maken.

Smits Alvarez werd veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 2.000 euro, of 40 dagen hechtenis met een proeftijd van twee jaar.

Vervolg

De rechtszaak was een vervolg op de zaak die in januari 2007 diende. Toen werd de zitting afgebroken nog voor hij goed en wel was begonnen omdat de raadsman van Ramon Smits Alvarez wilde dat de rechter commissaris een aantal getuigen zou horen. Dit is inmiddels gebeurd.

Smits Alvarez ontkende tegenover de rechter tegen derden te hebben gezegd dat Van Wegen pedofiel is. Wel erkende hij te hebben gezegd dat Van Wegen 'iets met kinderen heeft'. Ook erkende hij te hebben verteld dat Van Wegen een huurster van een pand van de BPA'er aan de Palmstraat intimideerde. Daarnaast zou de BPA-voorman zijn pand aan 't Zand 38, waarop een bedrijfbestemming rustte, illegaal hebben verhuurd voor bewoning. Smits Alvarez verklaarde deze verhalen van meerdere personen te hebben gehoord en gelooft ook dat ze waar zijn. Wel zei hij spijt te hebben van het feit dat hij deze roddels heeft verspreid.

Beschuldigingen

De rechter wilde weten hoe Smits Alvarez aan de beschuldigingen kwam. Hij las daarbij de advertentie voor die Smits Alvarez in november 2006, nadat de zaak voor de civiele rechtbank was geschikt, in verschillende media plaatste. Hierin verklaart Smits Alvarez spijt te hebben van de lastercampagne en geeft hij aan dat de geruchten die hij heeft verspreid niet gebaseerd zijn op feiten. De rechter merkte op dat hij hier nu weer op terug was gekomen.

Smits antwoordde dat hij op dat moment voor de meest pragmatische oplossing had gekozen. ,,Ik wilde het boek sluiten'', aldus Smits Alvarez. Door diep door het stof te gaan wilde hij de civiele rechtszaak die Van Wegen tegen hem had aangespannen afronden, in de hoop daarmee een strafzaak te voorkomen. Ondanks dat hij, volgens Smits zelf, sterke aanwijzingen begon te krijgen dat zijn beweringen over Van Wegen waar zouden kunnen zijn.

,,Oprecht spijt''

Smits Alvarez verklaarde wel dat zijn spijt oprecht was. ,,Ik heb met name spijt van mijn handelen vanwege mijn eigen positie waarin ik ben terechtgekomen.'' Smits Alvarez wees daarbij op het feit dat hij zijn politieke carrière moest afbreken en dat hij nu moeilijkheden ondervindt bij het vinden van een passende werkkring. ,,Ik ben onverantwoordelijk bezig geweest, ik had niets moeten zeggen tegen anderen. Dit gedrag past niet bij een gemeenteraadslid omdat ik daarmee schade heb berokkend aan anderen."

De rechter las vervolgens een aantal verklaringen voor van getuigen die verklaarden dat Ramon Smits Alvarez tegen hen had verteld over het feit dat 'Hans van Wegen van kleine jongetjes houdt en vrouwen intimideert'. Smits Alvarez ontkende de meeste van de verklaringen. En noemde ze hier en daar zelfs 'klinklare onzin'. Hij verklaarde alleen tegen een getuige te hebben verteld dat Van Wegen 'iets met kinderen heeft' en 'een huurder heeft geïntimideerd'.

Lastercampagne

De Officier van Justitie vroeg zich af waarom Smits Alvarez zijn lastercampagne juist was begonnen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen die begin maart 2006 werden gehouden. Hij suggereerde dat Smits Van Wegen hierdoor rond de verkiezingen had willen beschadigen. Volgens Smits Alvarez was het tijdstip toevallig. Volgens hem bestaan de verhalen al twintig jaar en was het een samenloop van omstandigheden dat hij ze juist nu verspreidde.

De officier beschuldigde hem ook van poging tot beïnvloeding van een potentieel raadslid van de BPA. De vrouw stond op de kieslijst van de BPA, maar werd indirect door Smits Alvarez gewaarschuwd voor Van Wegen. Volgens de Officier had zij hierdoor kunnen besluiten weg te blijven bij de BPA.

De Officier van Justitie achtte bewezen dat Smits Alvarez zijn roddels over Hans van Wegen aan minstens vier personen heeft verteld. Hij eiste veroordeling wegens laster omdat Smits Alvarez volgens hem bewust als doel had de goede naam van Van Wegen aan te tasten. Volgens hem verspreidde Smits de roddels terwijl hij wist dat ze niet waar waren. Hij achtte Smits Alvarez daarom strafbaar. ,,Hans van Wegen en zijn gezin zijn in de problemen gebracht en de persoonlijke integriteit van Van Wegen is aangetast. Juist in de periode vlak voor de verkiezingen. Excuses zijn wel gemaakt, maar toen was het kwaad al geschied. Er is minimaal de indruk gewekt de verkiezingen te willen beïnvloeden." De gemaakte excuses en geldboete (schikking in de civiele zaak en advertentiekosten) vond de Officier niet voldoende. Hij eiste een werkstraf van honderd uur, waarvan vijftig voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

,,Geen bewijs''

Advocaat Maanicus van Smits Alvarez legde de nadruk op de beschuldiging van pedofilie. ,,Mijn cliënt ontkent deze terminologie te hebben gebruikt. Er is maar één getuige die hier over rept, de overige getuigen alleen over 'houdt van kleine jongetjes'. Dus ik vind dat er geen bewijs is voor het gebruik van het woord pedofilie." Datzelfde geldt volgens hem voor de term verkrachting van vrouwen.

Intimidatie van vrouwen acht Maanicus bewezen op basis van de getuigenis van een voormalig huurster van Van Wegen die verklaart 'niet prettig door hem bejegend te zijn'. Ook in de roddel gesjoemel met onroerend goed acht hij een kern van waarheid te vinden , gezien een aantal getuigen dat dit verklaart.

Hij pleitte voor vrijspraak van zijn cliënt. Omdat volgens hem de uitspraken van Smits Alvarez veel genuanceerder waren dan naar buiten was gebracht. En omdat volgens hem een aantal van de aantijgingen wel is bewezen.

De Officier van Justitie zag in het pleidooi van Maanicus geen aanleiding zijn eis aan te passen.

Ramon Smits Alvarez kreeg nog gelegenheid het woord te voeren. ,,Ik hoop het boek te kunnen sluiten, deze zaak heeft al te lang geduurd. Elk excuus is gemeend vanuit het diepst van mijn hart. Ik heb er veel van geleerd. De druiven zijn zuur, maar daar heb ik zelf voor gezorgd. Morgen hoop ik met iets anders te beginnen."

,,Niet bewezen''

De rechter leek niet echt onder de indruk van het betoog van Maanicus. ,,Het gerucht verspreiden dat iemand van jongetjes houdt, komt neer op beschuldiging van pedofiele neigingen. Waarom zou je anders vertellen dat iemand van jongetjes houdt? Het verspreiden van het gerucht over het verkrachten van vrouwen is niet bewezen verklaard. Van laster is sprake als iemand bewust iets over iemand anders vertelt terwijl hij weet dat het feit niet waar is. Dat vind ik wat betreft de aantijgingen van pedofiele neigingen niet bewezen omdat meneer Smits ervan uitging dat de aantijgingen klopten. Maar meneer Smits heeft wel bepaalde kwalijke uitspraken gedaan, dat vind ik smaad." De politierechter vond dat een straf niet veel meer toevoegde. Volgens hem was Smits Alvarez al voldoende gestraft omdat hij uit de politiek is gestapt, een advertentie heeft geplaatst en schadevergoeding heeft betaald. Hij veroordeelde hem tot een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro boete of veertig dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar.

Ramon Smits Alvarez en het Openbaar Ministerie hebben veertien dagen de tijd om in hoger beroep te gaan.

advertentie