Problemen Connexxion met leerlingenvervoer

Nieuws

AMERSFOORT - Vervoersbedrijf Connexxion heeft onvoldoende gekwalificeerd personeel om haar deel van het leerlingenvervoer in Amersfoort voor haar rekening te kunnen nemen. Daarvan zijn zo'n 170 leerlingen de dupe. In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Gerda Eerdmans (Onderwijs) weten ,,uitermate ongelukkig" te zijn met de gang van zaken. Zij zal het bedrijf in gebreke stellen.

Connexxion is een van de bedrijven die in opdracht van de gemeente het leerlingenvervoer verzorgen. Vanaf komende maandag zullen in Amersfoort weer zo'n 900 leerlingen gebruikmaken van deze vorm van vervoer, dat geheel door de gemeente wordt bekostigd. Connexxion heeft de gemeente er echter onlangs er van op de hoogte gebracht niet in staat te zijn leerlingen op de voorgeschreven wijze, dat wil zeggen in kleine achtpersoons busjes te vervoeren.

Voor de 170 gedupeerde kinderen is inmiddels een noodscenario ontwikkeld. Dat voorziet er in dat Connexxion tijdelijk met grote bussen (35 personen) mag rijden. Nadeel daarvan is dat de kinderen dan niet van huis gehaald kunnen worden en evenmin thuis afgezet worden. Daarom zal worden gewerkt met diverse opstapplaatsen verspreid over de stad. ,,Hieraan hebben wij de voorwaarde verbonden dat te allen tijde de veiligheid van de leerlingen moet zijn gewaarborgd; in de bus, maar zeker ook bij vertrek en aankomst bij de opstapplaatsen. Connexion zet hiervoor extra begeleiders in", aldus Eermans. Zij benadrukt dat de oplossing met de grote bussen door de gemeente noodgedwongen is geaccepteerd. ,,We hadden op deze korte termijn geen andere mogelijkheid om het vervoer van leerlingen anders te laten plaatsvinden."

Connexxion heeft volgens de wethouder toegezegd zich maximaal te blijven inspannen om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden, ,,zodat de situatie weer zo snel mogelijk normaal en volgens contract wordt uitgevoerd."

Deze week worden alle ouders van de betrokken kinderen persoonlijk op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Ook wordt met hen overlegd over de gekozen oplossing en de uitvoering daarvan. Op basis van die gesprekken wordt het noodscenario mogelijk nog aangepast.

advertentie
advertentie