Afbeelding
BDU

'Iets terugdoen voor de samenleving'

Nieuws

AMERSFOORT - Voort wat hoort wat, vindt het college van B en W. Als een bedrijf een opdracht krijgt van de gemeente Amersfoort mag het in ruil daarvoor vrijwillig iets terugdoen voor de samenleving. Bij de aanbestedingen gaat het om opdrachten die onder de tweehonderduizend euro liggen. Opdrachtnemers van de gemeente zouden via Matchpoint een maatschappelijke tegenprestatie kunnen leveren. De gemeenteraad moet zich nog over het voorstel buigen.

Doel van deze 'dienst aan de samenleving', ook wel 'social return' genoemd, is ervoor te zorgen dat mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen in de bijstand, arbeidsplaatsen aangeboden krijgen.,,Wij willen met het vragen van een vrijwillige maatschappelijke tegenprestatie bedrijven intrinsiek bewegen tot het ondernemen van maatschappelijke activiteiten in Amersfoort'', aldus het college van B en W.

Het idee om bij gemeentelijke aanbestedingen onder de twee ton een maatschappelijke tegenprestatie te vragen, kwam van Trots-fractievoorzitter Ben van Koningsveld. Op 2 oktober 2012 diende Trots daarover een voorstel in. Volgens Van Koningsveld is de huidige definitie van 'social return' dat een percentage van de opdracht besteed wordt om stage- en leerplekken te creëren. ,,Het heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen te bieden en zo regulier mogelijk te laten werken naar vermogen. Het uiteindelijke doel is deze mensen aan werk of werkervaring te helpen.''

Hij heeft berekend dat Amersfoort nu een 'social return' percentage kent van 5 procent bij opdrachten boven de 200.000 euro. Dit percentage moet volgens hem flink omhoog, ook voor kleine opdrachten.,,Daarom moet er anders gedacht worden over 'social return'. Het kan namelijk net zo goed zijn dat een ontwikkelaar een leeg staand pand beschikbaar stelt om te dienen als ontmoetingsplek voor ouders van ongeneeslijke zieke kinderen. Of als bedrijfsuitje poffertjes bakken bij een ouderenwoonzorgcentrum. De lijst is bijna oneindig lang te maken. Bij bijvoorbeeld Matchpoint en Ravelijn staan reeds waslijsten aan projecten te wachten om uitgevoerd te worden en dit kan nog veel meer als de gemeente er projecten aan toevoegd. Er moet niet uit het oog verloren worden dat minimaal 5% aan stage- een leerplekken geboden worden. Dit hoeft - net als nu- niet per sé binnen hetzelfde project. Dit laatste betekent dat Amfors of een ander (SW-)bedrijf ingeschakeld kan worden om opdrachten te genereren.'' Zijn droom is dat Amersfoort koploper wordt in 'social return' en als voorbeeld kan dienen voor andere Nederlandse gemeenten.

Het college vraagt de gemeenteraad om een 'breedboek' te mogen opstellen met alle mogelijke maatschappelijk verantwoorde activiteiten in de regio Amersfoort. Zo'n breedboek kan bij kleine en grote aanbestedingsopdrachten worden gebruikt om tot een invulling van de maatschappelijke tegenprestatie te komen.

Het college wil de maatschappelijke tegenprestatie niet verplicht stellen. Bij kleinere opdrachten tot 20.000 euro worden opdrachtnemers verwezen naar het breedboek en wordt hen gevraagd een vrijwilliger maatschappelijke tegenprestatie te leveren. Bij opdrachten tussen de 20.000 en 100.000 geldt hetzelfde alleen wordt de opdrachtnemer dan ook nog gevraagd de daadwerkelijk uitgevoerde tegenprestatie te melden aan de gemeente. Bij opdrachten tussen de 100.000 en 200.000 euro wordt opdrachtnemers gevraagd contact op te nemen met het Werkgeversservicepunt. Dat kan dan een afweging maken om een invulling te kiezen met inzet van doelgroepen of een maatschappelijke activiteit uit het breedboek.

advertentie
advertentie