Afbeelding
BDU

Ondertekening 'Veilige Publieke Taak'

Nieuws

Om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak effectiever aan te pakken, bundelen politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Amersfoort hun krachten. Op 20 december ondertekende burgemeester Lucas Bolsius daarvoor het convenant 'Veilige Publieke Taak'. Het convenant is eerder al ondertekend door de korpsbeheerders van Utrecht en Flevoland en het Openbaar Ministerie.

Onderdeel van de afspraken in het convenant is dat politie en Openbaar Ministerie meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak met hoge prioriteit behandelen. De politie is snel ter plaatse, er kan binnen 24 uur aangifte worden gedaan door de werkgever en er wordt snel tot strafvervolging overgegaan. Voor geweld en agressie tegen medewerkers met een publieke taak gelden hogere straffen.

De gemeente Amersfoort voert een actief beleid om geweld en agressie tegen medewerkers tegen te gaan. De focus ligt allereerst op het voorkomen van agressie en geweld. Medewerkers worden getraind om conflictsituaties te herkennen en te beheersen. Op bezoekerslocaties van de gemeente worden de huisregels duidelijk zichtbaar getoond: de gemeente Amersfoort accepteert agressie tegen medewerkers niet.

Als er toch sprake is van agressie of geweld, dan is er nazorg geregeld voor de slachtoffers. Bij een strafbaar feit doet de gemeente als werkgever aangifte, waarbij de medewerker als getuige optreedt. De gemeente verhaalt ook eventuele schade op de daders.

In 2012 hebben er 71 (geregistreerde) incidenten plaatsgevonden van agressie tegen medewerkers van de gemeente Amersfoort. In de meeste gevallen gaat het om verbale agressie (schelden, discrimineren, bedreigen). Er zijn 10 gevallen bekend van fysieke agressie.

Het convenant komt voort uit het landelijke programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook andere werkgevers met publieke taken in de regio Utrecht/Flevoland ondertekenen het convenant.

advertentie