Afbeelding
BDU

HydroLogic en NEO tekenen samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Amersfoort

Nieuws

AMERSFOORT - HydroLogic en NEO tekenen op maandag een overeenkomst met het gemeentebestuur van Amersfoort voor duurzame samenwerking bij onderzoek naar 'de klimaatadaptieve en weerbestendige stad'. Er is door deze partijen de laatste jaren intensief samengewerkt aan de HydroCity innovatie, op basis waarvan steden zich vanaf nu op doelmatige wijze kunnen wapenen tegen wateroverlast.

De Amersfoortse bedrijven HydroLogic en NEO ontvingen in 2011 een prestigieuze prijs van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het HydroCity initiatief. HydroLogic en NEO brachten hydrologie en aardobservatie samen, waardoor een geheel nieuwe dimensie is ontstaan in het nauwkeurig beschrijven van de stedelijke hydrologische kringloop.

Met de ondertekening van het contract met de gemeente Amersfoort krijgen HydroLogic en NEO de gelegenheid om hun innovaties ook in de toekomst toe te passen en te beproeven in de 'proeftuin' van de gemeente Amersfoort en zich daarmee te profileren in de nationale en internationale markt van de geo-informatie en het watermanagement. Voor de gemeente levert dit nieuwe kennis, grotere doelmatigheid en kostenbesparing op voor haar waterbeheer en daarnaast helpt het bij het concentreren van meer innovatieve en kennisintensieve activiteiten die de hele gemeenschap ten goede komen.

Bij de uitvoering van het onderzoek is samengewerkt met partijen uit de wetenschap, bedrijven, het Platform Water en overheden. De informatie die van belang is voor het operationele stedelijke waterbeheer en klimaatadaptatie in de stad is nu beschikbaar via een web-portal, waarin het aanbod van verschillende partijen overzichtelijk is samengebracht. Het aanbod bestaat uit data, informatie, modellen en tools die als Apps beschikbaar zijn en waarop gemeenten en waterschappen een abonnement kunnen afsluiten. Zowel NEO als HydroLogic bedienen momenteel een klantengroep van ruim 100 gemeenten met hun vernieuwde producten; daarnaast zijn de waterschappen een belangrijke klant.

Conform het SBIR innovatieprogramma wordt vanaf 1 januari 2013 gestart met het aanbieden van de HydroCity producten aan alle gemeenten. Rob Beck van NEO: ,,We hebben met partners hard gewerkt aan het in 3D beschrijven van het stedelijke gebied, met nadruk op het verkrijgen van een object model en een hydrologisch oppervlak van de stad. We maken daarbij slim gebruik van alle aanwezige en nieuwe geo-informatie''. Arnold Lobbrecht: ,,Wij zien voor onze neerslaginformatie uit radars en satellieten en onze 3D afstromingsmodellen een interessante markt, ook buiten Nederland''.

advertentie
advertentie