Ingezonden: De sociale zekerheid en zorg worden finaal afgebroken en niemand kraait er naar

Nieuws

AMERSFOORT - Wie de lokale media de laatste dagen een beetje volgt houdt daar een schijnbaar geruststellend beeld aan over. Wat houdt Amersfoort bezig? Geruzie tussen coalitiepartners over miljoenenbestedingen. Gaan de miljoenen naar asfalt of gaan ze naar een gerenoveerd stadhuis? Ook lezen wij dat een PvdA-raadslid de moeite neemt om de burgemeester te achtervolgen naar een bijeenkomst van de Veiligheids Regio Utrecht om te kijken of deze mondeling een toelichting geeft op de schriftelijke inbreng van de gemeenteraad. De burgemeester blijft zwijgen. Goed voor vele krantenkolommen. Een gemeente met zulke zorgen is goed af. Of niet? Welke ontwikkelingen voltrekken zich eigenlijk in onze stad? Zijn dit de onderwerpen waar de gewone Amersfoorter zich de meeste zorgen over moet maken? Het antwoord is onomwonden: neen!

Laat ik voorop stellen dat de landelijke politieke ontwikkelingen rondom de Veiligheidsregio's aanleiding zijn voor grote zorgen op termijn. Uiteindelijk is er ook hier sprake van enorme bezuinigingen onder het mom van "zelfredzaamheid van de burger". Overal in het land wordt er, als de beleidsmakers hun zin krijgen, op termijn brandweercapaciteit afgebroken. Dat is de reden dat de locale SP afstand neemt van deze aanpak. De brief van de Amersfoortse gemeenteraad aan de Veiligheidsregio gaat vooral over de mate waarin Amersfoort mee moet betalen. Niet over dit achterliggende verhaal.

Op dit moment staat onze stad aan de vooravond van enorme aanslagen op de sociale zekerheid en zorg. Neem de WMO, vooral bekend als de gemeentelijke thuiszorg. Hier is een complete afbraak aan de gang dankzij het regeringsbeleid van VVD en PvdA. We dachten met de combinatie VVD/CDA en PVV het ergste gehad te hebben, maar dit kabinet doet er rustig nog een stapje bovenop. Gaat u er even voor zitten? De maatregelen zijn: in 2014 géén nieuwe mensen in de huishoudelijke verzorging, per 2015 vervalt deze taak voor de gemeenten, 75% van het budget vervalt, maatwerkregelingen als werken met behoud van uitkering en inzet van sociale werkplaatsen moeten de gaten vullen en gemeenten krijgen, nagenoeg zonder budget, optimale beleidsvrijheid (lees géén of slechte zorg). Ook wil dit kabinet (met onze PvdA-vrinden) een deel van de AWBZ naar de gemeenten overhevelen. Wel als bezuiniging natuurlijk. Dus géén aanspraak meer op dagbehandeling, mantelzorgers moeten nog harder werken en het budget wordt met 25% gekort. Even wat cijfers: in ons land worden 770'000 mensen die zorg nodig hebben door dit beleid getroffen. Daarnaast zijn er 100'000 mensen in deze sectoren werkzaam. Hun banen staan op het spel.

Hier moet de strijd dus over gaan! Terwijl de meeste partijen in de gemeenteraad aandacht vragen voor van alles en nog wat en de PvdA zich dagen lang druk maakt over een burgemeester, die al dan niet in een vergadering mondeling toelichting op een geschreven brief van de gemeenteraad gegeven heeft, wordt in deze stad sociale zekerheid en zorg finaal afgebroken en niemand kraait er naar! Als de Amersfoortse PvdA-fractie met diezelfde inzet bereid is de strijd aan te binden met haar partijgenoten in Den Haag om deze ongekend wrede maatregelen van tafel te krijgen zijn we weer dikke maatjes. Is zij dat niet, dan rest ons geen ander oordeel dan: afleidingstrucs!

Ad Meijer

Fractievoorzitter SP

Amersfoort

advertentie