Afbeelding

VVD: 'Buitendijks liggen bij jachthaven Eemkruisers onterecht verboden'

Nieuws

AMERSFOORT - Voor de VVD is het onbegrijpelijk dat de gemeente na twee decennia opeens niet meer toestaat dat boten tijdelijk worden afgemeerd langs de dijk bij de jachthaven van WSV De Eemkruisers. VVD-raadslid Henk-Jan Barske heeft het college gevraagd om het buitendijks liggen bij de jachthaven bij van de Eemkruisers toe te staan door een collegebesluit te nemen en dit ook te regelen in de Verordening Openbaar Water als deze naar de raad wordt gestuurd.

Van gevaar voor de scheepvaart of de brug is namelijk geen sprake, stelt Barke. ,,Sinds 1988 is het door de gemeente toegestaan om langs de Eem buiten de Koppelbrug bij de jachthaven van WSV De Eemkruisers boten buitendijks af te meren. Het gaat hier om passanten of leden van de Eemkruisers die de boot tijdelijk afmeren. Deze tijdelijk situatie van hoogstens een paar dagen per keer is totaal niet te vergelijken met woonboten.''

Barske merkt op dat het college in 2005 een besluit heeft genomen waar vervolgens nooit op is gehandhaafd. ,,Blijkbaar was het buitendijks liggen op deze plaats in strijd met het collegebesluit uit 2005 als uitvoering van de APV. Echter is er tot vorig jaar nooit door de gemeente aangegeven dat het buitendijks liggen ten hoogte van de jachthaven niet toegestaan is. Medewerkers van de gemeente verwezen toen in eens naar de Verordening Openbaar Water (VOWA) en de daar bijbehorende plankaart, terwijl deze helemaal niet door de Raad zijn aangenomen. Wel hebben medewerkers van de gemeente havengeld geïnd bij passanten die langs de dijk afmeerden, terwijl dat alleen kan op plaatsen waar passanten aan mogen leggen. Dat maakt alles nog vreemder.

Pas nadat de gemeente er op gewezen is dat de VOWA geen geldende regelgeving is, werd het argument ineens dat het strijdig was met de APV. Ook zou het buitendijks liggen gevaar opleveren voor het scheepvaartverkeer. Dat terwijl de tijdelijk afgemeerde boten niet in de vaarroute liggen, aan de andere kant van de Eem woonschepen liggen en verderop bij de roeivereniging het vlot breder is dan de boten die tijdelijk aangelegd worden'', aldus Barske.

advertentie