PvdA: bruidsschat aan Armando Armando moet failissementsproof zijn

Nieuws

AMERSFOORT - De PvdA wil dat de gemeente een garantie inbouwt dat indien het Armando Museum failliet gaat, de gemeente het resterende deel van de zogenoemde bruidsschat terugkrijgt. Volgens de partij is die garantie in de huidige plannen onvoldoende gewaarborgd.

Het Armando Museum komt niet terug in de Elleboogkerk, maar verhuist naar Oud-Amelisweerd. Om dat te ondersteunen wil het Amersfoortse college de nieuw op te richten Stichting Museum Oud-Amelisweerd een bruidsschat van 1 miljoen euro meegeven, verspreid over tien jaar. De Amersfoortse PvdA-fractie heeft daarover zorgen. ,,In de huidige plannen is onvoldoende gewaarborgd dat het restant van het bedrag van 1 miljoen bij onverhoopt faillissement of falen van de nieuw op te richten Stichting Museum Oud-Amelisweerd terugvloeit naar de gemeente Amersfoort", stelt de partij.

Daarom moet volgens de PvdA bij faillissement, staking of wijziging van de bedrijfsvoering het verstrekken van de exploitatiebijdrage kunnen worden opgeschort. Dit om te voorkomen dat een curator aanspraak kan worden gemaakt op de bij de gemeente gereserveerde middelen.

In het amendement dat de PvdA zal indienen, noemt de partij het inbouwen van de garantie ,,het failissementsproof" maken van de overeenkomst.

advertentie
advertentie