D66 en Trots: bezorgd over risicomanagement gemeente Amersfoort

Nieuws

AMERSFOORT - De fracties van D66 en Trots maken zich zorgen over het risicomanagement van de gemeente Amersfoort. De fracties vermoeden dat er nogal wat mis is met de manier waarop het gemeentehuis omgaat met de risico's van grote projecten.

Uit een raadsinformatiebrief van vorig jaar bleek al dat het college de nodige aandacht moest geven aan de manier waarop het gemeentehuis risico's beheerst. Vorige week ontving de raad opnieuw een brief met nieuwe maatregelen die het college wil nemen om het risicomanagement van de gemeente te verbeteren. Deze nieuwe maatregelen werden genomen naar aanleiding van het rapport van AT Osborne over het Eemhuis.

D66 en Trots vragen zich nu af wat er het afgelopen jaar gedaan is met de eerder aangekondigde verbeteringen. De fracties vragen zich af hoe de agenda is opgepakt. En wat de invloed van de rapportage van AT Osborne hierop is. Zijn naar aanleiding van dit rapport de verbeterplannen aangescherpt? En waren er eigenlijk al vorderingen gemaakt sinds vorig jaar? Raadsleden Patrick Nederkoorn en Ben van Koningsveld willen meer duidelijkheid en stellen schriftelijke vragen.

advertentie