Wel loslopende honden in Park Randenbroek

Nieuws

AMERSFOORT - In Park Randenbroek zullen honden wel mogen los lopen in het deel waar geen fietspad ligt. Die toezegging heeft wethouder Pim van den Berg (Ruimtelijke ontwikkeling) gedaan naar aanleiding van de onrust die de plannen van het college hebben veroorzaakt onder hondenbezitters. Dinsdag moet de raad hierover oordelen.

Onder meer op www.stadamersfoort.nl lieten hondenbezitters de afgelopen week weten boos te zijn over de 'anti-honden-maatregelen' die verstopt zitten in het bestemmingsplan Park Randenbroek en omgeving. Volgens de hondenbezitters wordt Park Randenbroek straks een 'verbodsgebied' voor honden omdat hun trouwe viervoeters alleen nog maar aangelijnd in het park mogen komen.

Wethouder Pim van den Berg erkent dat er veel onrust is ontstaan bij hondenbezitters over de plekken waar de hond mag loslopen. ,,In het huidige hondenbeleid mag de hond loslopen langs de beek. Bij fietspaden kunnen loslopende honden gevaarlijk zijn. Daarvoor kiezen we ervoor om op die plekken waar het fietspad naast het wandelpad ligt, de honden aangelijnd te laten", licht hij in een brief aan omwonenden, belangengroepen en overige betrokkenen van Park Randenbroek toe.

Van den Berg benadrukt dat op delen langs de beek waar geen fietspad ligt, wel de mogelijkheid is om de honden los te laten lopen. ,,Dat betekent in het deel ten noorden van de Gasthuislaan een groot gedeelte langs het wandelpad en in het deel ten zuiden van de Gasthuislaan vanaf de geplande schraal graslanden tot aan de A28."

Een ander omstreden onderdeel van de plannen is de kap van 1800 bomen. De gemeente heeft meer dan 2300 handtekeningen tegen deze bomenkap ontvangen. Veel Amersfoorters maken zich zorgen omdat er veel gezonde bomen worden gekapt, waarvan de gevolgen voor de natuur niet duidelijk zijn. Wethouder Van den Berg kondigde eerder deze maand aan als nieuwe wethouder zich naar aanleiding van de vele vragen en opmerkingen, nader te willen verdiepen in gemaakte keuzes en voorstellen. ,,Mede naar aanleiding van de reacties is er ambtelijk opnieuw zorgvuldig gekeken naar de bomen langs de beek. Door de keuze te maken een aantal delen van dit gebied niet ecologisch in te richten (dus geen grasland of de oever minder af te graven) kunnen er circa 100 bomen gespaard blijven ten opzichte van het inrichting- en beheerplan."

Ook zijn er volgens de wethouder nog circa 30 bomen waarvoor nog onderzocht wordt of ze gespaard kunnen blijven.

De gemeenteraad vervolgt de besprekingen over het bestemmingsplan in de Ronde van dinsdag 23 november om 19.00 uur.

advertentie