Coördinatoren Voedselbank en straatadvocaten mogen blijven

Nieuws

AMERSFOORT - Cieka Galenkamp, coördinator van de Voedselbank, mag haar werk betaald blijven voortzetten. Ook de functie van straatadvocaat blijft behouden, zo heeft de gemeenteraad dinsdagavond unaniem besloten. Alle partijen steunden de motie die was ingediend door PvdA, ChristenUnie, SP, Lijst Schulten, GroenLinks en D66. Daarmee erkenden ze dat de coördinator van de Voedselbank en de straatadvocaat al jaren een belangrijke rol vervullen bij het ondersteunen van Amersfoorters die in nood verkeren.

Aanvankelijk was het college van b. en w. van plan om de beide functies te schrappen, als onderdeel van de zware bezuinigingen die worden door gevoerd. Het college ziet daar na de unaniem aangenomen motie nu van af.

De raad stelt voor actief te zoeken naar manieren om de hulpverlening bij de Voedselbank te garanderen. Waarschijnlijk worden de functies in de toekomst betaald uit het budget Welzijnswerk.

advertentie