D66 -raadslid Van Hamersveld hekelt 'stiekem gedrag' college

Nieuws

AMERSFOORT - D66 fractielid Dirk-Joost van Hamersveld heeft grote moeite het gedrag van het college rondom het informeren van de gemeenteraad en inwoners over het bestemmingsplan Hogewegzone. Volgens het raadslid is er sprake van 'stiekem gedrag'. Dat heeft hij laten weten in een persbericht.

Tijdens een zitting van de Raad van State op 25 oktober werd volgens Van Hamersveld duidelijk dat de Hogewegzone onder de Crisis & Herstelwet valt. ,,Dit heeft de gemeente in de officiële publicatie over de Hogewegzone niet vermeld. Vooral voor de SGLA was dit een onaangename verrassing. Door de toepassing van de Crisis & Herstelwet zijn er minder mogelijkheden tot het maken van bezwaar'', aldus Van Hamersveld. ,,Ik ben zeer verbaasd over de manier waarop het college met deze informatie is omgegaan en vraagt me af waarom het college hier niet tranparanter in is geweest.''

Zijn fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over wanneer deze wet is gaan gelden en of het college hiermee in heeft gestemd. Ook vraagt Van Hamersveld of er nog meer projecten zijn die onder deze wet vallen, want stelt hij ,,inwoners hebben het recht om precies te weten waar ze aan toe zijn.''

advertentie