Burgemeester wil niet optreden tegen actie Occupy

Nieuws

AMERSFOORT - ,,Ik zie op dit moment geen aanleiding om de betoging te beëindigen,'' schrijft burgermeester Lucas Bolsius in reactie op een oproep van VVD-raadslid Koos Voogt. Het VVD-raadslid wilde dat er aan het protest van de Occupybeweging naast het stadhuis een eind zou worden gemaakt. De burgemeester is het niet eens met het VVD-raadslid. Bolsius wijst erop dat de betoging tot dusver vreedzaam verloopt en ziet geen reden om vanuit 'openbare orde optiek' de betoging te stoppen. Wel schrijft de burgemeester dat hij de vinger aan de pols houdt.

door John Spijkerman

De VVD vindt dat er grenzen zijn aan wat toelaatbaar is in het kader van de vrijheid van meningsuiting. De partij heeft burgemeester Bolsius gevraagd om de kampeeractie bij het stadhuis komende week snel te beëindigen. De VVD heeft problemen met de manier van protesteren van de Occupybeweging, omdat het gazon naast het gemeentehuis te lijden heeft onder het protest van de kampeerders. Volgens de VVD is het ook niet toegestaan om zonder vergunning daar te kamperen. ,,Laat de gemeente dit maar zo toe, dan geeft zij daarmee een slecht signaal af naar andere burgers. Die worden wel aan regels gehouden'', schrijft raadslid Voogt in een brief aan de burgemeester. Hij wil dat er een einde wordt gemaakt aan een 'clandestiene situatie'.

In zijn antwoord op de brief van VVD-raadslid Voogt, schrijft burgemeester Bolsius dat er geen einddatum is genoemd in de gemaakte afspraken tussen gemeente, politie en de organisator van de Occupy-actie. Voor de betoging is ook geen vergunning nodig. Er kan worden volstaan met een melding. Volgens de burgemeester overtreden de betogers met hun protest geen bepalingen uit de Algemene Plaatselijke verordening (APV). Hij merkt op dat de APV in Amersfoort geen verbod kent op (wild) kamperen.

Bovendien hebben de betogers om hun tent te kunnen opzetten, geen vergunning of ontheffing nodig. Mits zij zich aan de gemaakte afspraken houden, ziet de burgemeester niets in de oproep van de VVD om aan de actie van de Occupybetogers bij het gemeentehuis een einde te maken. Anders wordt het als er sprake is van (structureel) kamperen. Dat is wel strijdig met het bestemmingsplan en daar kan tegen worden opgetreden. Bolsius stelt zich echter op het standpunt dat er geen sprake is van (structureel) kamperen, maar van een betoging.

Politie en gemeente hebben regelmatig contact met de organisatoren en deelnemers. ,,Zelf heb ik met de deelnemers gesproken over de reden van hun deelname aan de Occupy-betoging.'' Bolsius schrijft dat de organisatoren en deelnemers er zelf voor verantwoordelijk zijn dat het netjes blijft en dat er geen wanordelijkheden plaatsvinden. Betogers maken inmiddels gebruik van een dixie als toiletvoorziening waarvoor ze zelf geld hebben ingezameld. ,,Tevens zorgen de betogers ervoor dat de grasmat wordt ontzien door de tentjes met enige regelmaat te verplaatsen'', schrijft Bolsius. Hij constateert dat tot dusver de betoging vreedzaam is en dat er van wanordelijkheden geen sprake is.

advertentie