Afbeelding
Archief BDU Media

PvdA: 'Renovatie stadhuis voor 25 miljoen niet te verkopen aan burgers'

Nieuws

AMERSFOORT - In deze economisch moeilijke tijden is het aan de Amersfoortse burgers niet te verkopen, dat er voor de renovatie van het gemeentehuis een bedrag van 24,6 miljoen euro wordt uitgetrokken, vindt de PvdA. ,,Wat nodig is, is nodig, maar we gaan het stadhuis niet verbouwen tot een paleisje, terwijl elders in de stad de buurthuizen moeten worden gesloten'', verklaart PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez strijdlustig.

door John Spijkerman

De PvdA wil de renovatie van het gemeentehuis beperken tot wat werkelijk noodzakelijk is. Daarvoor zou een bedrag van zo'n 3 miljoen euro voldoende zijn. De partij zal er dinsdagavond tijdens de behandeling van de begroting een motie over indienen.

Op de lijst van grote projecten die de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren en waarvoor vele miljoenen zijn gereserveerd, prijkt ook de renovatie van het stadhuis. Het huidige stadhuiscomplex is verouderd en moet worden gerenoveerd. Voor die renovatie heeft het college een bedrag van 24,6 miljoen euro gereserveerd. Gemeenteambtenaren zijn nu nog gehuisvest over verschillende gebouwen op het Stadhuisplein, de Hellestraat en de Langegracht. De bedoeling is de hele gemeentelijke organisatie onder te brengen in het Stadhuisplein en dat gebouw opnieuw in te richten volgens een flexibel werkplekconcept. De noodzakelijke renovatie van het stadhuis wordt daarmee gekoppeld aan de invoering van zogenaamde 'nieuwe werken'. Met de invoering daarvan moeten werkprocessen binnen de gemeente meer worden gedigitaliseerd, komen er minder managers en minder werkplekken. Daarmee zou jaarlijks 1 miljoen euro moeten worden bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Op dit moment worden de eisen en wensen vastgelegd in een programma van eisen. Ook wordt er gekeken naar aanbestedingsstrategie en bouworganisatievorm.

Vanwege de enorme kosten die ermee gepaard gaan, vindt de PvdA het de hoogste tijd om pas op de plaats te maken met de invoering van 'het nieuwe werken'. PvdA-raadslid Smits Alvarez begrijpt de logica van deze investering niet. ,,Terwijl 75 ambtenaren hun baan verliezen, gaan wij 25 miljoen euro investeren in een verbouwing.'' Volgens het PvdA-raadslid blijkt uit de gemeentelijke cijfers dat vooral de invoering van 'het nieuwe werken' veel geld gaat kosten. Hij heeft berekend dat daarvoor 21,5 miljoen euro nodig is. ,,Dat betekent dat er voor vervangingsinvesteringen een bedrag van 3,1 miljoen euro wordt uitgetrokken.'' Dat laatste bedrag is volgens de PvdA ook voldoende voor de renovatie van het stadhuis. Binnen de huidige economische situatie moet de invoering van 'het nieuwe werken' op het stadhuis dan maar een lagere prioriteit krijgen, vindt Smits Alvarez.

PvdA-fractievoorzitter Van Muilekom vertelt dat burgemeester Bolsius maandag aangaf dat de gemeenteraad in mei 2011 bij de kadernota de renovatie van het stadhuis al had goedgekeurd. Dit omdat de raad had ingestemd met de nota bezuinigingen 2012-2015, waarin de invoering van 'het nieuwe werken' als bezuinigingsmaatregel wordt gepresenteerd. Maar volgens Van Muilekom kan het niet zo zijn dat de gemeenteraad daarmee heeft besloten het gemeentehuis te renoveren. ,,Over dit soort grote investeringen moet je een besluit nemen en moet je een businesscase hebben.''

Verkeerd signaal

Ook PvdA raadslid Smits Alvarez stoort zich eraan dat dit plan volgens hem 'is bedacht zonder dat er een raadsbesluit aan ten grondslag ligt'. ,,Bovendien hebben we als gemeenteraad geen onderbouwing gezien. Waar is de businesscase? Eerst willen we de plannen zien. Dat de burgemeester heeft gezegd 'We gaan een bestek maken' vind ik ongehoord.'' Smits Alvarez vindt een dergelijke investering niet te rechtvaardigen. ,,In tijden van bezuinigingen is dit niet te verkopen. Dit is een verkeerd signaal aan de stad. En dit is niet het eerste cadeautje dat we weggeven.''

Hij vraagt zich bovendien af welke garanties er zijn dat het bij de 24,6 miljoen euro blijft die het college noemt. Met de miljoenenoverschrijdingen voor het Eemhuis in het achterhoofd, heeft deze gemeente volgens het PvdA-raadslid bewezen dat ze dit soort projecten niet aankan. ,,De organisatie staat op wankelen. We kunnen geen grote projecten draaien.''

advertentie