Fietserbond daagt wethouder uit

Nieuws

AMERSFOORT - De Fietsersbond afdeling Amersfoort in nauwe samenwerking met Eemstad Lab verzorgt op woensdag 23 november een korte conferentie over het economisch belang van fietsen voor de stad Amersfoort. Tijdens de conferentie 'De Fiets rendeert' krijgen wethouder verkeer Hans Buijtelaar en een aantal raadsleden de mogelijkheid om ervaring op te doen met het gebruik van de e-bike. Dit met het oog op de opstelling van het nieuwe verkeersplan tot 2030.

,,Marktverkenningen laten zien dat in 2018 zo'n 35% van alle nieuwe fietsen e-bikes zullen zijn. Daarmee neemt naar verwachting het fietsbereik in de toekomst kunnen toe. Fietsers kunnen dan grotere afstanden afleggen of langer blijven fietsen", aldus de Fietserbond in een persbericht. ,,Tot nu toe zijn er zo'n 500.000 e-bikes in Nederland aangeschaft door vooral senioren. Die doelgroep zal zich in de toekomst verbreden met o.a. forenzen en scholieren die van ver komen. Vooroordelen hierover zullen afnemen. Er is dus een goede kans dat het fietsgebruik in de toekomst zal toenemen. Dat is volgens de Amersfoortse Fietsersbond van belang voor het nieuwe Verkeers en VervoersPlan."

Met de e-bike actie wil de Fietsersbond de wethouder en een aantal raadsleden ervaring laten opdoen met het ,,nieuwe fietsen''. ,,Er zijn gedurende enkele weken 7 e-bikes beschikbaar, die worden uitgeleend aan wethouder Buijtelaar en een vijftal verkeerswoordvoerders van de raad."

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hun e-bike uitproberen en over hun ervaring, positief en negatief, communiceren via de voor hen gebruikelijke kanalen. Na afloop worden alle ervaringen gebundeld en door de Fietsersbond aangeboden aan de gemeenteraad.

advertentie