Herbouw CNME op zelfde plek

Nieuws

SCHOTHORST - Het Centrum voor Natuur en Milieueducatie (CNME) wordt herbouwd op dezelfde plek als waar het stond, voordat het in september vorig jaar door brand werd verwoest. Dat heeft het college besloten op basis van een locatiestudie en een marktverkenning. Daaruit blijkt dat de huidige plek van het CNME de meest geschikte plaats is voor de nieuwbouw omdat deze locatie biedt als voordeel dat een goede samenhang tussen de villa, middeleeuws erf en het nieuw CNME mogelijk blijft.

Na de brand liet de gemeente andere locaties onderzoeken in Park Schothorst. Het college wil herbouw op dezelfde plek, maar de invulling van de nieuwbouw wordt dan wel verruimd. Behalve het CNME krijgen wat het college betreft namelijk ook andere partijen onderdak in het gebouw. Het pand zal bovendien worden geëxploiteerd door een marktpartij en de gemeente huurt dan ruimte in het gebouw.

Volgens het college is uit een marktverkenning gebleken dat er bij marktpartijen interesse is om te investeren in een dergelijke duurzame ontmoetingsplaats. ,,De gemeente streeft naar een plek voor het CNME waar de huidige activiteiten kunnen worden voortgezet, verbreed en vernieuwd en waar meer ruimte is voor duurzame initiatieven vanuit de stad. Het CNME van de toekomst sluit niet alleen aan bij de behoeftes van basisscholen maar ook van andere doelgroepen zoals brede scholen, buitenschoolse opvang en voortgezet onderwijs. Ook zal het CNME steeds meer deelnemen aan projecten met andere partijen uit de stad zoals het bedrijfsleven en burgerinitiatieven". aldus het college.

Een van de voorwaarden van de gemeente is dat het gebouw zelf ook duurzaam moet worden gebouwd, ingericht en gebruikt.

advertentie