Amersfoort wint prijs voor klimaatidee

Nieuws

AMERSFOORT - Het consortium' Energiebesparing in de wijk' en de gemeente Amersfoort hebben 250.000 euro aan subsidiegeld gewonnen voor het energiebesparingsprogramma 'Alle lichten op groen'. Op het klimaatcongres 2011 heeft de gemeente de prijs ontvangen uit handen van staatsecretaris Atsma. Het programma heeft als doel de marktcondities voor energieneutraal renoveren te verbeteren. De ondersteuning tijdens de uitvoering wordt verzorgd door Energiesprong, een innovatieprogramma dat de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het programma 'Alle lichten op groen' biedt ondersteuning aan lokale consortia om bestaande woningen 'energieneutraal'te maken. Al doende leren onder meer bewoners, bouwers, financierders en de gemeente wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn. Zij werken samen aan nieuwe technische, financiële en organisatorische arrangementen. Deze kennis wordt vervolgens ook op landelijk niveau gedeeld.

De jury was te spreken over het voorstel zoals de gemeente Amersfoort dat in samenwerking met bewoners en marktpartijen heeft ingediend. ,,Voor de jury springt het plan van de gemeente Amersfoort er echt uit. Het is een gebalanceerd plan, waarbij de jury de indruk krijgt dat deze gemeente snel aan de slag kan met de uitvoering. Er is veel aandacht voor kennisdeling en de manier om opgedane kennis verder uit te breiden, het plan is goed beschreven en getuigt van creativiteit'', aldus de jury.

De gemeente Amersfoort gaat nu samen met het consortium 'Energiebesparing in de Wijk' en ruim 20 huiseigenaren verspreid over de stad aan de slag. Binnenkort komt de groep huiseigenaren voor het eerst bijeen. Het doel is om de komende drie jaar samen uit te zoeken wat er nodig is om hun woningen energieneutraal te renoveren, welke knelpunten men tegen komt en hoe die kunnen worden opgelost. De huiseigenaren krijgen daarvoor een maatwerkadvies, volgen lezingen en excursies en wisselen onderling kennis en ervaringen uiten worden daarbij ondersteund door experts uit het consortium.

De bekendmaking vond plaats tijdens het Klimaatcongres 2011 dat op 2 november 2011 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen Daar werden ook de prijzen voor 'Het Beste Klimaatidee van Nederland' (Haarlem) en de Openbare Verlichting Awards (gemeenten Buren en Tilburg, provincie Overijssel) uitgereikt.

Met deze prijzen stimuleert de overheid kansrijke en succesvolle lokale klimaatinitiatieven en zet deze in de schijnwerpers. Atsma: ,,We moeten met z'n allen aan de slag om de doelstellingen van 20 procent CO2-reductie en 14% duurzame energie in 2020 te halen. Hiervoor zijn enorme inspanningen vereist. We kunnen lokale en regionale overheden hierbij helpen door succesvolle, kansrijke klimaatinitiatieven te stimuleren en meer bekend te maken voor de rest van Nederland."

advertentie