D66 krijgt nieuwe wethouder met Pim van den Berg

Nieuws

AMERSFOORT - Sinds dinsdagavond heeft Amersfoort weer een volledig college van b en w. Na het vertrek van D66-er Mirjam Barendregt begin september werd D66 door de andere collegepartijen gevraagd met een nieuwe wethouderskandidaat te komen. D66-fractievoorzitter Pim van den Berg bleek de perfecte kandidaat en werd gisterenavond tijdens de raadsvergadering benoemd.

door John Spijkerman

De benoeming van Van den Berg vindt plaats in politiek lastige tijden. Amersfoort moet een structurele bezuiniging van twintig miljoen euro doorvoeren en de bouw van het Eemhuis blijkt vele miljoenen duurder uit te vallen dan gedacht. Van den Berg zegt niet weg te willen lopen voor de problemen die er zijn. ,,M'n handen jeuken. Ik wil ervoor zorgen dat het Eemhuis zo snel mogelijk beheersbaar wordt.'' Voor Van den Berg hoort een groen en onbebouwd Beekdal ook nog steeds bij de afspraken die dit college heeft gemaakt toen het aantrad. Of dat zo blijft, is de vraag. Van den Berg merkte tegelijkertijd op dat de ambities van het college ook in relatie staan tot de financiële middelen van de gemeente. Bij de 'mid-term review' die het college van b en w voor volgend jaar heeft aangekondigd, wordt opnieuw gekeken naar de doelen in het collegeprogramma en de beschikbare middelen.

Eind november komt het raadsonderzoek naar de gang van zaken rond het Eemhuis aan de orde. Van den Berg verklaarde dinsdagavond daar zelf verantwoordelijkheid over af te willen leggen, die volgens hem 'afgelegd had moeten worden'. Het was een verwijzing naar het optreden van partijgenoot en ex-wethouder Mirjam Barendregt. Deze was zelf naar de raadzaal gekomen om de benoeming van Van den Berg mee te maken.

De vraag wie er uiteindelijk schuldig is aan het Eemhuisdebacle kwam gisterenavond al een aantal keren naar voren. VVD-raadslid Van der Werf merkte fijntjes op dat met de voordracht van Van den Berg bij D66 toch de 'morele gedachte overheerst dat D66 de onder haar voormalige wethouder ontstane financiële tekorten ook dient op te lossen'. De kersverse D66-fractievoorzitter Patrick Nederkoorn benadrukte juist de verantwoordelijkheid van het hele college. ,,Wij voelen ons niet meer verantwoordelijk als andere fracties voor de problemen rond het Eemhuis. We voelen ons wel verantwoordelijk voor het vervolg en komen daarom met een wethouder die de problemen rond het Eemhuis moeten beteugelen.''

VVD-raadslid Van der Werff wees er nog op dat de wethoudersportefeuille van Van den Berg te breed is. ,,De verschillende beleidsterrein Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Eemhuis in één hand houden, was geen succesformule', vond hij.' De VVD-fractie gaf het college de overweging mee om bij de definitieve portefeuilleverdeling rekening te houden met risicospreiding.

PvdA-fractievoorzitter Van Muilekom vond dat wethouder Barendregt eigenlijk verantwoording had moeten afleggen over het Eemhuis. Volgens hem had D66 met de benoeming van Van den Berg moeten wachten totdat er duidelijkheid was over het Eemhuis. Van Muilekom kwam zelfs met het voorstel Barendregt als wethouder te benoemen, zodat er verantwoording kon worden afgelegd over het Eemhuis. Een aantal raadsleden kon zich wel vinden in Van Muilekoms suggestie en stemde voor Barendregt, maar de overgrote meerderheid van raadsleden stemde in met de voordracht van Van den Berg. Na de stemming legde Van den Berg de eed af en werd hij door burgemeester Lucas Bolsius als eerste gefeliciteerd.

advertentie