‘Bouwvergunning onterecht’

Nieuws

In 2005 nam de gemeenteraad de motie ‘Een plu tegen de regen’ aan. Aanleiding was was de wens van ruitervereniging Eemruiters en de Hooglandertjes om een overkapping van hun rijbak in Park Schothorst. Bij slecht weer, kon de vereniging nu niet trainen. In 2007 verleende de gemeente Amersfoort een vrijstelling voor de bouw van een rijhal.

Bezwaarmakers tegen rijhal Park Schothorst AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort had nooit een vergunning mogen afgeven voor de bouw van een rijhal in Park Schothorst. Dat vinden het Platform Bewoners Engweg (PBE) en de vereniging tot Bescherming en Behoud Stadsdeel Amersfoort-Noord (VBBSAN). Voor de bestuursrechtbank Utrecht diende vorige week een beroepszaak die de PBE en de VBBSAN hadden aangespannen tegen de gemeente Amersfoort.

door John Spijkerman

De PBE en de VBBSAN waren het daar niet mee eens en tekenden tevergeefs bezwaar aan. De rijhal is inmiddels gebouwd, maar de bezwaarmakers volharden in hun bezwaren. Zij benadrukken onder meer dat niet om een overkapping gaat, maar om een rijhal; Dat de vrije zichtlijnen en het open karakter van de parkingang wordt verstoord; Dat er sprake is van een toename van het verkeer met paardentrailers en dat het gebouw niet voldoet aan welstandseisen. Voor de Utrechtse bestuursrechter stelden zij dat het bouwwerk niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Zij vinden dat de belangen van een kleine particuliere ruitervereniging voorrang hebben gekregen boven die van omwonenden en gebruikers van Park Schothorst. ,,We willen voorkomen dat deze hal als een precedent gaat werken voor de rest van de invulling van de openbare ruimte van het stadspark.’’

Buiten proporties

PBE en VBBSAN betogen in hun pleitnota dat begin jaren ‘90 veel is gediscussieerd over de invulling en opzet van Park Schothorst.,,Het heeft geleid tot een stadspark dat naast recreatieve functies ook een ‘imaginair buiten’ is voor de de buurt, als tegenhanger van de compacte woningbouw van Kattenbroek, Zielhorst en Schothorst. De entrees van het park, ook de entree vanuit de Engweg zijn bewust opengehouden zodat vanuit de bebouwing vrij zicht is tot diep in het park.’’ De rijhal die uiteindelijk is gebouwd, noemen ze in hun pleitnota ‘buiten alle proporties’. ,,De gemeente is onzorgvuldig geweest door de aangenomen motie anders af te handelen dan de bedoeling van de gemeenteraad is geweest. De voorgestelde ‘simpele overkapping’ is een fors bouwwerk geworden. De massaliteit van de huidige rijhal doet veel schade aan de bedoeling van het bestemmingsplan en de beleving van het park.’’

Volgens de bezwaarmakers was het bestemmingsplan juist bedoeld om het open karakter van Park Schothorst als stadspark te handhaven. Met het bestemmingsplan kon de oprukkende bebouwing en de uitbreiding van voetbalclubs worden voorkomen. Nu is er met een vrijstelling een grote rijhal gebouwd. Volgens de PBE en de VBBSAN heeft de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de waarde die het stadspark voor de gebruikers en de bewoners. ,,De bezwaren zijn niet serieus meegenomen in de belangenafweging.’’

advertentie